Slaget ved Dybbøl og betydning for danskheden

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 10
 • 10
 • 3279
 • PDF

Slaget ved Dybbøl og betydning for danskheden

Opgaven er om Slaget ved Dybbøl i 1864 og om dens betydning for danskheden.

Problemformulering:
Hvorfor kom det til krig mellem Danmark og Tyskland i 1864? Og hvilken påvirkning har den haft på den selvopfattelse og danskhedsfølelse vi har i dag?

Lærers kommentar

Karakter 10/12 en meget flot og velformuleret opgave især ros for indlednngen og et flotte sprog igennem teksten. Eneste rigtig mangel var at der skulle sidetal på referencerne i fodnoterne, ikke bare navnet på bogen

Indhold

Indholdfortegnelse:
Indledning
Problemformulering
Den lange optakt til krigen
Sproget og nationalfølelsen
Krigen i 1864
De store slag
Den nationale opfattelse
Efterdønningerne
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Man ser ikke umiddelbart ændringen når man krydser grænsen fra Danmark til Tyskland, landskabet er stadig åbent, fladt og består hovedsagligt af marker, der i utallige grønne nuancer strækker sig så langt, øjet rækker. Himlen er lige blå, lugten af at være på landet hænger lige så tydeligt i luften. Alligevel er der en forskel. Man har krydset en grænse, som mange mennesker i fortiden og nutiden har tillagt en enorm betydning. En grænse, der gennem årene har været flyttet en del, en grænse som folk har slået ihjel for, og er blevet slået ihjel over. En grænse der adskiller ”os” fra ”dem”. Jeg vil i denne opgave komme nærmere ind på krigen om denne grænse, optakten til denne og de påvirkninger den (de) har haft på det Danmark vi lever i idag.

Den lange optakt til krigen
Under Napoleonskrigene i slut 1700-tallet start 1800-tallet, forsøgte Danmark at føre en neutral krigspoli-tik, men blev klemt inde mellem Frankrig og England. Helstaten Danmark bestod på dette tidspunkt af Danmark, Norge og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. I 1801 angriber Englænderne Danmark (slaget på Rheden), dette sker på baggrund af det neutralitetsfor-bund Danmark indgår med Rusland og Sverige. I 1807 bliver København bombarderet. På dette tidspunkt dominerede Napoleon det meste af det europæiske kontinent, og ville udelukke englænderne fra alle europæiske havne inklusive de danske og norske. Da England var bange for at danskerne ville tage ... Køb adgang for at læse mere

Slaget ved Dybbøl og betydning for danskheden

[2]
Bedømmelser
 • 25-02-2016
  Fantastisk opgave! Kommer godt omkring det hele, bredt ordforråd og rigtig god struktur
 • 29-04-2013
  Givet af Studerende på 4. år
  Fin opgave. Kommer rigtig godt rundt om krigen