SRO om skildringer af Den spanske borgerkrig

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 10
  • 10
  • 2358
  • PDF

SRO om skildringer af Den spanske borgerkrig

SRO i Spansk A og Engelsk A om skildringer af Den spanske borgerkrig.

Problemformulering

1. En redegørelse for forskellige dokumentariske genrer og deres særlige karakteristika.

2. En analyse af George Orwells Homage to Catalonia med særligt fokus på overvejelser om genre, genrevalgets muligheder og begrænsninger samt på baggrund heraf værkets budskab. Analysen kan fokusere på uddrag af værket.

Lærers kommentar

Karakteren 10 er givet, og som kritik er der nævnt:
Problemformulering lidt for lang ift. til selve opgaven.
Humor som dokumentarisk virkemiddel er ikke nævnt, selvom det er oplagt udfra uddraget af bogen.
Konklusionen en smule flad
Manglende diskussion af genredefinitioner.
En mere grundig analyse kunne ønskes
Formalia god.

Indhold

Abstract 1
Problemformulering 1
Indledning 2
Dokumentariske genrer 2
Analyse af Homage to Catalonia med fokus på genreovervejelser 6
Konklusion 9
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning

Opgaven behandler dokumentarisme som genre og forskellige måder at analysere dokumentarisme på. Et uddrag af George Orwells Homage to Catalonia analyseres med fokus på, hvorfor George Orwell har valgt netop denne genre, og hvordan det påvirker bogens budskab.

Dokumentariske genrer

Dokumentarer kan se meget forskellige ud, men har altid udgangspunkt i noget fra virkeligheden, noget der kan dokumenteres. Det er hverken fiktion eller non-fiktion, da teksterne beskriver og handler om forhold i virkeligheden, men materialet arrangeres og kommenteres på en måde, der ligner fiktionens. Selve ordet dokumentarisme, etymologisk set, har sine rødder i det latinske ord docere, som betyder at lære eller at undervise. Ellers kan man se på ord som dokument og at dokumentere for at forklare dokumentarisme som en genre. Det vil sige at oprindeligt var dokumentarisme noget der byggede på dokumenter, noget der kunne dokumenteres. Men siden da har det udviklet sig til meget mere end det.
I dag er dokumentarisme delt op i mange genrer, især efter at tv-dokumentaren kom til og gav definitionen af en dokumentar en helt ny dimension. Da levende billeder kom til gjorde det det meget nemmere at dokumentere begivenheder, vha. video og lyd.
I litterær dokumentarisme kan der ikke siges at være genre på samme måde som ved dokumentarfilm, men der er måder at skelne mellem forskellige dokumentariske træk og at skelne mellem forskellige typer af dokumentarer.
Der står dog i Litteratur håndbogen under dokumentarisme at der skelnes mellem 4 typer:
Den historisk-politiske dokumentarisme
Det personligt berettende dokument
Den sociale interview-dokumentarisme
Den sociale rapport/reportage
Men siden bogen blev skrevet i 1981, har dokumentarismebegrebet ændret sig drastisk, så jeg vil ikke mene, at dette kan gøre sig gældende længere
De forskellige dokumentargenrer defineres i dag ved fortællerens rolle i forhold til modtageren. Man skelner ofte mellem 4 forskellige fortælleformer:
Tredjepersonsfortællingen
Også kaldet den autoritative fortælleform, da den styrer, bestemmer og giver udtryk for en holdning.
Denne form for dokumentar anvendes oftest inden for dokumentarfilm, men kan også ... Køb adgang for at læse mere

SRO om skildringer af Den spanske borgerkrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om skildringer af Den spanske borgerkrig.