Skammerens datter | Analyse og fortolkning

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 8
 • 5
 • 1430
 • PDF

Romananalyse: Skammerens datter | Analyse og fortolkning

Analyse af et uddrag af Lene Kaaberbøls "Skammerens datter".

Indhold

Indledning
Genre
Komposition
Afsnit
Forløb
Spændingskurve
Illustration af spændingskurve:
Tid/sted/miljø
Sprog
Fortælleforhold
Motiver (Tema)
Perspektivering (fortolkning)
Didaktisk forberedelse af materialet til undervisning
Litteraturhenvisning:

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at analysere og fortolke ”Skammerens datter”.
Teksten, som jeg her er blevet præsenteret for, er et uddrag fra romanen ”Skammerens datter”, så det er ikke i en helhed, jeg vil kigge på historien. Min analyse og fortolkning vil forløbe sig udelukkende på teksten, som jeg er blevet præsenteret for i dette tilfælde. For mig giver det en ny og anderledes måde at analysere og fortolke en tekst på, da jeg ikke er klar over, hvordan bogen ender, og hvad resten af indholdet er.

Genre
Genren i denne historie er fiktion/fantasy. Genretrækkene er ganske klare at få øje på, da historien er opdigtet, som kommer til udtryk i den fantastiske verden med overnaturlige kræfter som for eksempel Skammerøjne og drager. Der er i kompendiet forklaret noget om genretræk for fantasy, som er delt op i tre forskellige typer: Den magiske verden, realverden og den magiske samt en forlængelse af virkeligheden. Denne historie hører ind under realverden og den magiske verden. Med det mener jeg, at historien sagtens kunne udspille sig i en dagligdagssituation i en given periode/tidsalder, men på grund af de overnaturlige kræfter som er sat i spil i historien samt dragerne, bliver historien uvirkelig.

Komposition
Afsnit
Historien er som ovennævnt et uddrag af romanen. Den er delt op i afsnit, som jeg har givet følgende overskrifter:... Køb adgang for at læse mere

Skammerens datter | Analyse og fortolkning

[3]
Bedømmelser
 • 12-05-2008
  Kun en analyse og fortolkning af et UDDRAG af teksten, ikke hele romanen. Spild af 450 point.
 • 05-12-2015
  lkgdgnflknglkfngklfnglkfngkldfnglkfnglkfdnglkfdg
 • 08-12-2014
  Givet af Studerende på 8. år
  Synes ikke at opgaven var fyldstgørende.