Situationen i Mellemøsten - Oliekrise og Konflikter

 • HHX 3. år
 • Historie B
 • Ingen givet
 • 19
 • 7087
 • PDF

Situationen i Mellemøsten - Oliekrise og Konflikter

Dette er en opgave i historie om situationen i Mellemøsten. Jeg fokuserer på Oliekriserne og konflikterne, som disse kriser resultererede i.

Denne rapport indeholder en beskrivelse af situationen, som den var i Mellemøsten i perioden lige op til 1. oliekrise i 1973/74, herunder forholdet mellem israelerne og palæstinenserne. Desuden en redegørelse for de to afgørende faktorer, som lå til grund for 1. oliekrise, nemlig benyttelses af olien som våben i Oktoberkrigen samt forholdet mellem de olieproducerende lande og de internationale olieselskaber. Af pladsmæssige hensyn berøres 2. oliekrise kun kort, idet dennes forløb sammenlignes med forløbet af 1. oliekrise.

Herefter følger en analyse af OPEC-landenes interesser i forbindelse med krisen bl.a. OPEC's støtte til de arabiske lande, de øgede oliepriser og overtagelse af oliekoncessionerne, hvor også forholdet mellem olielandene og olieselskaberne uddybes. Desuden fremdrages de vigtigste konsekvenser af krisen både for de vestlige lande og for de ikke-olieproducerende ulande samt, som en sammenfatning, for den verdensøkonomiske udvikling. En fuldkommen analyse af krisen, ville nødvendigvis kræve mere plads, da uddybende forklaringer vedrørende diskonteringsfaktorer, optimal formueforvaltning og budgetteorien da skulle inddrages.

Som afslutning giver jeg en kort vurdering af oliekrisernes politiske betydning. Dette kan der skrives meget om, men grundet analysens omfang, er denne del kun let berørt.

Indhold

1. INDLEDNING 1
2. SITUATIONEN I MELLEMØSTEN 1
2.1 Optakt til 1. oliekrise 1
2.2 Forholdet mellem Israel og Egypten/Syrien inden 1. oliekrise 2
2.2.1 Oktoberkrigen 1973 3
2.3 Forløb af oliekrisen – olievåbnet 4
2.3.1 OPEC overfor olieselskaberne 4
2.4 Delkonklusion 6
3. FORLØBET AF 2. OLIEKRISE 6
3.1 Krige 7
3.2 Delkonklusion 7
4. OPEC’S INTERESSER I 1. OLIEKRISE 7
4.1 OPEC’s støtte til de arabiske lande under 1. oliekrise 8
4.2 OPEC’s ønske om stigende oliepriser 9
4.3 Delkonklusion 10
5. KONSEKVENSER AF 1. OLIEKRISE 11
5.1 konsekvenser af 1. oliekrise for de vestlige ilande 11
5.1.1 Bytteforhold 12
5.1.2 IEA 12
5.2 Konsekvenser af 1. oliekrise for de ikke-olieproducerne u-lande 13
5.3 Konsekvenser af 1. oliekrise for den verdensøkonomiske udvikling – en sammenfatning 14
5.4 Delkonklusion 15
4. VURDERING AF DE TO OLIEKRISERS POLITISK BETYDNING 15
4.1 Magtforhold 15
4.2 På hjemmefronten 16
5. KONKLUSION 16
7. LITTERATURLISTE 18
8. Bilag

Uddrag

2.1 Optakt til 1. oliekrise
Baggrunden for 1. oliekrise er ikke en entydig affære, da flere faktorer spillede ind i krisens opståen. Stigninger i oliepriserne var ikke et nyt fænomen i 1973, men snarere en tendens, som startede med oprettelsen af OPEC (Organisationen af olieeksporterende lande ) i 1960 . Orga-nisationen blev oprettet for at sikre landene rimelige priser fra de udenlandske selskaber, som hidtil havde stået for indvinding af olien i Mellemøsten. Få år senere fandt de oliereserverige, mellemøstlige lande selv ud af at udnytte olien ved oprettelsen af flere nationale olieselskaber, og hermed opstod ”kampen” om olien imellem de internationale selskaber og OPEC-landene. Denne kamp, som endte med OPEC-landenes overtagelse af oliekoncessioner, havde stor be-tydning for oliekrisen, men også krigen mellem Israel og de arabiske lande spillede en rolle, da olievåbnet i denne sammenhæng blev taget i brug. For at forstå baggrunden for den 1. oliekrise, er det nødvendigt at gennemgå forholdene imellem de implicerede parter i striden i årene op til krisen. Dette gælder både for den krigsbetonede del af oliekrisen, altså Israel overfor de ara-biske lande samt forholdet mellem OPEC og olieselskaberne... Køb adgang for at læse mere

Situationen i Mellemøsten - Oliekrise og Konflikter

[10]
Bedømmelser
 • 11-01-2010
  skulle have styr på mellemøsten, hvem der er med i den og hvad der for dem til at udøve terrorisme. synes jeg gik bedre ind blik i det, efter at have læst opgaven.
 • 07-12-2011
  Jeg skulle bruge lidt inspiration og viden til at skrive min SRP, denne opgave har givet mig et godt overblik over situationen under oliekriserne i 70'erne.
 • 30-05-2013
  rigtig, rigtig god inspiration
 • 04-06-2012
  Givet af HF-elev på 1. år
  heeeeeeeeeeeey sister gooo sister goo