Sig altid farvel i tide af Ida Jessen

 • STX 3.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 16
 • 5207
 • PDF

Litterær artikel: Sig altid farvel i tide af Ida Jessen

Få hjælp til at analysere og fortolke i en litterær artikel om teksten Sig altid farvel i tide af Ida Jessen med Studienets opgavehjælp.

Opgavehjælpen assisterer dig sikkert igennem Opgave 3 fra eksamenssættet 2008 maj i Dansk, hvor man skal skrive en litterær artikel som bl.a. skal indeholde en analyse og fortolkning af novellen, med en belysning af tekstens realistiske og ikke-realistiske træk, samt slutteligt en genremæssig perspektivering.

Uddrag

Freudiansk tolkning
Analysen af novellen kan knytte an til en Freudiansk tolkning. Hovedpersonens bevægelse kan ses som en bevægelse fra overjeget,
der er knyttet til normerne og civilisationen til underbevidstheden, der er pladsen for de dyriske instinkter. Det kan tolkes som om, hovedpersonen først befinder sig i nær kontakt med sit overjeg og derefter bevæger sig mod udforskningen af sit id, men ikke kan finde balancen i sit jeg. Der er dermed disharmoni mellem overjeg og id.

Titlen
En novelle er en komprimeret historie, hvor næsten alting har betydning. Derfor er det meget vigtigt at lægge mærke til titlen, da læseren allerede der for et praj om, hvad novellen handler om.

Mens legen er god
Novellen hedder ”Sig altid farvel i tide”, og hen mod slutningen er der en direkte henvisning til den, da hovedpersonen konkluderer:
”Det gælder om at sige farvel, mens legen er god” (p. 14, l. 132).
Da hovedpersonen siger, at det gælder om at sige farvel mens legen er god, er det for at give et råd til den fremmede mand i skoven. Egentlig er det dog møntet på hendes egen situation. Hun er netop flygtet fra sin mand og børn uden at sige farvel.
Det er værd at lægge mærke til, at titlen ikke går direkte igen i selve historien. Der står ikke ”Sig altid farvel i tide”, men ”mens legen er god” (egen kursivering). Man kan tolke det sådan, at det at sige farvel i tide er at sige farvel, mens legen er god. Dette er netop, hvad hovedpersonen ikke har formået. Hun opfører sig fraværende og distanceret overfor sin kæreste, der synes hende ligegyldig, og hun har derfor ikke fået sagt fra overfor ham ”mens legen var god”.

Slutningen
Faret vild
Til sidst i novellen konkluderer hovedpersonen, at hun ikke ved, hvordan hun skal finde hjem og dermed finde tilbage til sin oprindelige situation og sin rolle som kæreste og mor. Hun har bevæget sig så langt ud i skoven og er kommet i kontakt med underbevidste sider af sig selv, der gør, at hun ikke bare kan vende tilbage... Køb adgang for at læse mere

Sig altid farvel i tide af Ida Jessen

[22]
Bedømmelser
 • 14-01-2011
  Den hjælper en frem til væsentlighederne i teksten Fortolkningen er godt formuleret med flere synsvinkler Den er helt tilpas
 • 30-09-2012
  helt vildt fedt materiale, var en meget stor hjælp. fik 12 for min opgave på baggrund af disse notater.
 • 22-10-2014
  Givet af Studerende på 10. år
  fdgefgergegvrbtegtgergre
 • 21-09-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  Gav mig meget inspiration til at skrive min egen