SRP om Selviscenesættelse i det Senmoderne - "Klovn"

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 26
 • 8299
 • PDF

SRP om Selviscenesættelse i det Senmoderne - "Klovn"

Opgaven redegør for vigtig teori omkring selviscenesættelse lavet af Erwing Goffman og Joshua Meyrowitz.
Opgaven giver en analyse og fortolkning af serien "Klovn", hvor fokus ligger på den selviscenesættelse der vises i afsnittene.

Inden da er der lavet en diskussion, der skal forklare hvorfor serien "Klovn" kan ses som en såkaldt mockumentary. Teori om selviscenesættelse er brugt til analysen, og analysen er lavet på baggrund af en hypotese, der går ud på at seriens skabere blandt andet har lavet serien på baggrund af Erwing Goffmans teorier om selviscenesættelse og facework.

Opgaven diskuterer betydningen af den øgede selviscenesættelse i det senmoderne samfund.
Desuden trykkede jeg forkert, da jeg oprindeligt uploadede opgaven. Den givne karakter var 12.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Opgavens opbygning 4
Selviscenesættelse i det senmoderne samfund 5
Erving Goffman 5
Meyrowitz 7
Analyse af Klovn 8
Introduktion 8
Fiktion eller virkelighed? 9
Frank 11
Casper 12
Næranalyse af afsnittet ”Don Ø affæren” (afsnit 13) 14
Fakta- og fiktionskoder 16
Budskab 18
Betydning af selviscenesættelse for individ og samfund 18
Selviscenesættelse i serien Klovn 21
De digitale mediers betydning. 21
Statusangst 22
Hvad er vigtigt? 23
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bøger 25
Internetsider 25
Artikler 26

Uddrag

Indledning
Brugen af de digitale medier er eksploderet de seneste år. Eksempelvis er Facebook blevet én af verdens mest besøgte hjemmesider med millioner af brugere verden over. Med de digitale medier har den enkelte langt større mulighed for at iscenesætte sig selv end tidligere. Stort set alle iscenesætter sig i mere eller mindre udtalt grad. Fjernsynet flyder over med shows om kendte, der vil være kendte med de andre kendte, og fiktobiografisme er en genre, der ses oftere og oftere.
Men hvordan bliver det enkelte individs selvopfattelse påvirket af de mange nye muligheder for selvpromovering? Og kan man igennem vores store netværker nøjes med bare at være sig selv?
Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en analyse af serien Klovn skal give eksempler på selviscenesættelse og rollespil, og en diskussion af selviscenesættelsens betydning for individ og samfund skal skabe en større forståelse af emnet.

Opgavens opbygning
Som jeg har skrevet i indledningen vil denne opgaves hovedformål være at arbejde med det at iscenesætte sig selv.
Opgaven er delt op i 3 hovedafsnit. Første del vil være en kort redegørelse af teorier, der dels skal medvirke til at forstå begrebet selviscenesættelse og dels skal bruges som analyseredskab i afsnit 2. Andet hovedafsnit er en analyse og fortolkning af TV-serien Klovn, med særligt fokus på ét afsnit. Tredje hovedafsnit er en diskussion af selviscenesættelsens konsekvenser af individ og samfund i nutidens Danmark.

Selviscenesættelse i det senmoderne samfund
Som start på opgaven er det vigtigt at forstå, hvad der menes med selviscenesættelse. I Den danske ordbog defineres selviscenesættelse som ”en persons bevidste formning af omgivelsernes oplevelse af vedkommende, fx gennem opsigtsvækkende opførsel eller udseende” . At iscenesætte sig selv er ikke et nyt fænomen, men i nutidens senmoderne samfund er der langt flere muligheder, hvorpå man kan iscenesætte sig end tidligere. Det ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Selviscenesættelse i det Senmoderne - "Klovn"

[5]
Bedømmelser
 • 11-02-2014
  .........................................
 • 27-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave, der fungerer godt :)
 • 24-10-2013
  Fin opgave - meget inspirerende.
 • 09-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  fwe f ew f ew f we f we f