SRP: Selektion & Racehygiejne i Biologi A & Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 10
 • 24
 • 7966
 • PDF

SRP: Selektion & Racehygiejne i Biologi A & Historie A

SRP der omhandler selektion og racehygiejne i Danmark i 1930'erne, og fagene anvendt til opgaven er biologi og historie, med hovedvægt på biologi.

Jeg tager udgangspunkt i Lamarck og Darwin og gør en række overvejelser om, hvorvidt disse teorier er aktuelle i dag.

SRP'et indeholder desuden en diskussion af selektion for komplekse egenskaber, Mendels gentik, DNA og RNA, samt en række andre elementer der er centrale for forståelsen af genetikken.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Side 1 Abstract
Side 2 Indholdsfortegnelse
Side 3 Indledning
Side 4 Opgavebesvarelse
Side 4 Lamarck
Side 4 Darwin
Side Forskelle og ligheder
Side 7 .De tre niveauer
Side 9 Udviklingen af levende organismer
Side 9 Mendels genetik
Side 10 Danmark og racehygiejne
Side 12 Inspiration udefra
Side 12 Socialreformen
Side 13 Hitler vs. Steincke
Side 14 Optakten
Side 15 Endlösung
Side 16 Eksperimentelle forsøg
Side 16 Selektion
Side 17 Frygten for videnskaben
Side 19 At selektere for komplekse egenskaber
Side 20 Konklusion
Side 22 Litteraturliste

Uddrag

"Indledning:
Denne studieretningsopgave er en individuel opgave, der skal udarbejdes i form af et tværfagligt projekt mellem fagene biologi og historie. Disse to fag skal bruges som redskaber i henhold til at kunne besvare min problemformulering.

Opgaven belyser hhv. Darwins og Lamarcks evolutionsteorier og vil med udgangspunkt i disse, undersøge hvorledes de er blevet anvendt i racehygiejnisk praksis i hhv. Danmark og Tyskland op gennem 1900-tallet.

Endvidere vil den vurdere om det er muligt at selektere for komplekse egenskaber, samt diskutere de eventuelle fordele og ulemper.

Denne opgave vil altså indeholde et historisk perspektiv over den biologiske udvikling fra de første evolutionsteorier blev nedskrevet, til det senmoderne samfunds nye tolkninger af disse, samt hvorledes selektion har været og stadig bliver brugt som et politisk middel.

Desuden vil den give en belysning af problemstillingerne ved ny banebrydende selektionsforskning."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Selektion & Racehygiejne i Biologi A & Historie A

[17]
Bedømmelser
 • 04-02-2010
  - der er gode ting med i opgaven, som kan give en noget inspiration hvis man sidder fast. Der er ikke nogle steder, hvor der ikke bliver gået i dybden med opgaven - hvilket er godt. (: alt i alt en god opgave.
 • 12-12-2009
  - God opgave, med god dybde i de forskellige emner. - Den bedste inspiration fik jeg fra afsnit 2.1 (Danmark og racehygienje) - Ingen mangler +++++
 • 02-02-2016
  goooooood inspiration
 • 17-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave, går godt i dybden.