Segmentering af Morsø Jernstøberi

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 4
 • 916
 • PDF

Virksomhedsanalyse: Segmentering af Morsø Jernstøberi

Segmentering af virksomheden Morsø Jernstøberi og markedet, med inddragelse af Maslows behovspyramide og SMUK modellen.

Opgaven er skrevet i 2011

Lærers kommentar

Fin konkret segmentering med relevante facts

Elevens kommentar

At uddybe synspunkterne en smule

Indhold

Segmentering af Morsø Jernstøberi A/S
- Fysiske behov
- Tryghed
- Sociale behov
- Egobehovet
Definition af konsumentenhed:
- Fysiske muligheder
- Økonomiske muligheder
- Tekniske muligheder
Valg af segmenteringskriterier:
Segmentering af markedet for Morsø Jernstøberi
Segmenter
SMUK-Modellen

Uddrag

Segmentering af Morsø Jernstøberi A/S

Segmentering er en proces, som anvendes til at inddele et marked i homogene (ensartede) grupper med de samme præferencer i forhold til virksomhedens produkt. Disse ensartede grupper kaldes segmenter.

Behovsdefinition – Maslows behovspyramide
Ved hjælp af Maslows behovspyramide er det muligt at finde frem til den gruppe mennesker, der efterspørger lige nøjagtigt produkter fra Morsø.
Fysiske behov – er behov der er en betingelse for at overleve. Mad, væske, tøj, søvn, hvile osv. Varme kunne nemt gå ind under Fysiske behov. Det er essentielt at have varme for at overleve.
Tryghed – skabes ved at forbrugeren finder ud af at en Morsø brændeovn er et kvalitetsprodukt lavet i et solidt håndværk. Trygheden ved at få dækket et behov om varme i sit hjem.
Sociale behov – gruppe der har brug for accept. Det sociale behov melder sig efter de fysiske behov og tryghedsbehovet er dækket. Accept ved at eje en kvalitetsbrændeovn.
Egobehovet – hvis man som forbruger, har behov for at hævde sig og opnå en vis status, ros og... Køb adgang for at læse mere

Segmentering af Morsø Jernstøberi

[3]
Bedømmelser
 • 27-04-2014
  Fed opgave. Der er helt klart en masse jeg kan bruge i min eksamensopgave som afslutning på grundforløbet af min HGS. Må selvfølgelig nok hellere omskrive nogle af tingene lidt.
 • 02-06-2015
  ......................................................
 • 23-02-2016
  den er fin nok....................