Scan Firm A/S | VØ B | Eksamen maj 2008

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Eksempelbesvarelse: Scan Firm A/S | VØ B | Eksamen maj 2008

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ B fra d. 30. maj 2008 (HHX081-VØB).

Indeholder besvarelse i pdf fil og bilag i Excel fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Kalkulation og optimering - Scan Firm A/S
Opgave 2 - Logistik - Scan Firm A/S
Opgave 3 - Regnskabsanalyse - Scan Firm A/S
Opgave 4 - Regnskabsafslutning - Scan Firm A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Beregn kostprisen i danske kroner for 1 stk. fyrfadsstage Light.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 1.

1.2 (10 %)
Vurder, om kr. 280 er den optimale salgspris for glasvasen Flower.

Den forventede pris-/afsætningsrække fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Beregn, hvor meget det samlede dækningsbidrag pr. år for Flower kan øges, hvis virksomheden vælger den optimale salgspris.

1.4 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt at udsende folderen med information om Flower, når salgsprisen er den i spørgsmål 1.2 fundne.

2.1 (5 %)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for Red-T.

I bilag 2 findes en model til bestemmelse af den optimale indkøbsstørrelse. Modellen kan eventuelt anvendes.

2.2 (5 % )
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse, når sikkerhedslageret er på 2.000 stk.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis virksomheden vælger at afskaffe sikkerhedslageret af Red-T.

2.4 (5 %)
Vurder, hvilke konsekvenser det kan have for leveringsservicen overfor Scan-Firm A/S' kunder, hvis indkøbsstrategien ændres.

3.1 (5 %)
Beregn 5 nøgletal til belysning af udviklingen i Scan-Firm A/S' rentabilitet i perioden 2004-2006.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.

3.2 (5 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens rentabilitet i perioden 2004-2006.

3.3 (5 %)
Vurder, hvordan Scan-Firm A/S har klaret sig i 2006 sammenlignet med virksomhedens største konkurrent.

3.4 (5 %)
Redegør for 2 mulige årsager til forskellen i aktivernes omsætningshastighed for de 2 virksomheder.

3.5 (5 %)
Opstil afskrivningsplanen for det nye inventar.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

4.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet for 2007.

Afslutningsskemaet fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Forklar, hvorledes oplysning 1-3 påvirker årets resultat og egenkapitalen.

4.3 (10 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2007 og balance pr. 31.12.2007. Der skal ikke udarbejdes noter.

I bilag 6 findes skabeloner til resultatopgørelsen for 2007 og balancen pr. 31.12.2007. Skabelonerne kan eventuelt anvendes.

Uddrag

2.3 Diskuter, hvordan logistikomkostningerne vil blive påvirket, hvis virksomheden vælger at afskaffe sikkerhedslageret af Red-T

En virksomheds logistikomkostninger består af lageromkostningerne, transportomkostninger, emballage- og transportomkostninger samt administrative logistikomkostninger og mangelomkostninger. I dette tilfælde vil afskaffelsen af sikkerhedslageret af Red-T påvirke lageromkostningerne og eventuelle mangelomkostninger.

Lageromkostningerne vil blive næsten halveret, hvis sikkerhedslageret fjernes.
Hvis sikkerhedslageret fjernes, så findes der dog den risiko, at virksomheden ikke længere vil være i stand til at levere samtlige at de enheder, som bestilles af kunderne. Derfor er der i forbindelse hermed chance for, at mangelomkostningerne vil kunne forøges.

2.4 Vurder, hvilke konsekvenser det kan have for leveringsservicen overfor Scan-Firm A/S' kunder, hvis indkøbsstrategien ændres

En virksomheds leveringsservice består af leveringstid, lagerservicegrad, leveringsoverholdelse samt leveringsfleksibilitet og leveringsinformationen. I denne situation vil leveringstiden, leveringsoverholdelsen og leveringsfleksibiliteten kunne påvirkes, hvis sikkerhedslageret fjernes.

Hvis sikkerhedslageret fjernes vil der højest sandsynligt forekomme perioder, hvor man ikke vil være i stand til at følge med antallet af ordre. Dette betyder, at leveringstiden vil kunne forlænges, leveringsoverholdelsen vil kunne forringes samt at leveringsfleksibiliteten vil kunne mindskes.

Det hele afhænger af, hvor mange ordrer virksomheden får ind og hvor store udsving der findes i efterspørgslen..... Læs mere

Scan Firm A/S | VØ B | Eksamen maj 2008

[97]
Bedømmelser
 • 20-09-2010
  Opgaven kommer godt rundt om alle opgaverne og virker som en rigtig god inspiration.
 • 21-09-2009
  Hvor er det vedlagte afslutningsskema??
 • 07-09-2011
  Gennemført og velformulerende opgave. Den gav stor inspiration.
 • 18-04-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Rigtig godt, lige til at gå til. let af forstå, og god til at inspirerer til hvad jeg skal skrive