Samuel P. Huntington om civilisationernes sammenstød

  • Universitet el. Videregående 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 6
  • 2337
  • PDF

Samuel P. Huntington om civilisationernes sammenstød

Opgave i faget "Introduktion til Kultur i Arabisktalende Lande". Studie: International Virksomhedskommunikation og Arabisk på SDU.

Opgaven indeholder spørgsmål og besvarelser på Samuel Huntingtons hypoteser om civilisationernes sammenstød.

Elevens kommentar

Jeg fik at vide, at opgaven var bestået med bravour og at jeg kom rigtig pænt rundt om alle vinkler der kunne belyses.

Studienets kommentar

International Virksomhedskommunikation og Arabisk 2012.

Indhold

Gengiv den hypotese, der ligger til grund for Huntingtons artikel
Gengiv Huntingtons fem argumenter for, at civilisationerne vil støde sammen
Hvorfor mener Huntington, at konflikten mellem Vesten og Islam vil optrappes?
Hvordan forsøger Vesten ifølge Huntington at styre hele verden efter sine egne interesser, og hvordan virker dette forsøg på den ikke-vestlige verden
Hvordan har den globale militære magtbalance udviklet sig efter den kolde krigs afslutning?
Hvordan gør Vesten klogest i at håndtere den nye internationale politiske situation?
Har Huntington fået ret i sin antagelse om civilisationernes sammenstød?

Uddrag

Gengiv den hypotese, der ligger til grund for Huntingtons artikel
Titlen på bogen, ”The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, som arbejdsteksten er en del af, refererer i høj grad til realiteten om, at der er sket en nedbrydning af verdensstrukturen, og at der derfor må genopbygges en ny struktur for det globale samfund. For at understøtte påstanden om en ny verdensstruktur, har Samuel P. Huntington naturligvis opbygget en hypotese og en række argumenter der taler for den førnævnte hypotese.
Huntington mener, at de afgørende faktorer for konflikter på globalt plan i fremtiden primært vil være mellem kulturer og civilisationer, frem for ideologiske og/eller økonomiske kontroverser. Han mener dog til stadighed at nationalstaten vil være den mest magtfulde aktør indenfor verdenspolitikken, men at vi fremover vil være vidner til konflikter på et mere kulturelt og civilisatorisk niveau. Han beskriver ydermere underbyggende om, at den internationale politik samtidig med afslutningen på Den Kolde Krig og Berlin-murens fald i 1989 , har rykket sig væk fra den vesteuropæiske fase til interaktionen mellem vestlige og ikke-vestlige civilisationer, hvor selv den vestlige verdens kolonier kan blande sig i det globale, politiske sammenspil... Køb adgang for at læse mere

Samuel P. Huntington om civilisationernes sammenstød

[1]
Bedømmelser
  • 31-01-2013
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh