DIO om sammenhæng mellem høj skat og arbejdsudbud

DIO om sammenhæng mellem høj skat og arbejdsudbud

DIO synopsis i fagene International Økonomi A og Samtidshistorie B indenfor emnet velfærd og det gode liv, om sammenhængen imellem høj skat og arbejdsudbud.

Indhold

1. Indledning: 1
2. Metodeovervejelser: 1
3. Problemstilling 2
3.1 Grundlaget for velfærdsstaten: 2
3.2 Delkonklusion: 2
4. Problemstilling 3
4.1 Årsager til skattestigning: 3
4.2 Årsager til stagneret arbejdsudbud: 3
4.3 Lønudvikling 3
4.4 Delkonklusion 3
5. Problemstilling 4
5.1 Forsørger- og Ældrebyrden: 4
5.2 Brain-drain 4
5.3 Delkonklusion: 4
6. Perspektivering: 5
7. Konklusion 5
8. Litteraturliste 6
8.1 Internet 6
8.2 Bøger 6

Uddrag

1. Indledning:
Jeg har inden for emnet ” Velfærd og det gode liv” valgt at skrive om sammenhængen imellem den høje skat og arbejdsudbud. I min redegørelse vil jeg tage udgangspunkt i socialreformen fra 1933, hvor jeg på baggrund af kilder vil belyse, hvordan reformen ændrede vilkårene for danskerne. Jeg har valgt ikke at gå i dybden fattigloven som gik forud for socialreformen. Jeg vil så i min refleksion af redegørelsen relatere til hvordan vi i dag lægger i begrebet velfærd og det gode liv.
Jeg har på baggrund af empirisk data analyseret sammenhængen imellem det høje skattetryk og arbejdsudbuddet. Herunder har jeg set på udviklingen af skat og gennemsnitslig årlig arbejdstid, samt lønudviklingen. Jeg vil også undersøge om skattetrykket har ændret folk incitament til at arbejde.
I min vurdering vil jeg tage fat i om den danske velfærdsstat kan fastholde det niveau vi kender fra i dag, med så højt skattetryk samt øget forsørgerbyrde og reduceret arbejdsudbud. Til at underbygge min vurdering har jeg valgt at medtage grafer, hvor man over en periode ser udviklingen af skattetrykket, sammenlignet med udviklingen af arbejdstid i gennemsnit.

Årsagen til at jeg har valgt at skrive i fagene Samtidshistorie og International økonomi skyldtes primært at jeg med fagenes metoder bedst kan behandle dette emne om ”velfærd og det gode liv”

2. Metodeovervejelser:
International økonomi bidrager til opgaven med metoder som samling af empirisk data, i dette tilfælde er det kvantitative statistiske grafer samt artikler og dokumenter. Jeg har valgt til redegørelsen af velfærdsstatens udvikling siden 1933, at komme ind på hvilke elementer der var med til skabe og udvikle velfærdsstaten til det vi kender i dag. Jeg har til analysen af sammenligningen imellem skat og arbejdsudbud, har jeg valgt at inddrage empirisk materiale i form af grafer, der blandt andet viser ... Køb adgang for at læse mere

DIO om sammenhæng mellem høj skat og arbejdsudbud

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.