Noter til samfundsfag A STX

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 62
 • 14762
 • PDF

Noter til samfundsfag A STX

Notater til samfundsfag A-niveau på STX. Notaterne kommer ind på et væld af forskellige emner, herunder dansk politik, økonomi, international politik, m.m.

Du kan læse Studienets egne noter til Samfundsfag A i vores notekompendium.

Indhold

SOCIOLOGI

 • Socialiseringsprocessen 3
 • Opdragelsesformer 5
 • Livsformsanalyse 6
 • Teoretikerne 8
 • Karl Marx 8
 • Max Weber 8
 • Jürgen Habermas 9
 • Thomas Ziehe 9
 • Anthony Giddens 10
 • Risikosamfundet, Postindustrialisme, postmodernisme 11
DANSK POLITIK
 • Demokratiteorier 12
 • Demokratiopfattelser 13
 • Joseph Schumpeter 13
 • Carole Pateman (deltagelsesdemokrati) 14
 • Basisdemokrati 14
 • Teledemokrati 15
 • Gallupdemokrati 15
 • Direkte demokrati eller ej 15
 • Magt og demokrati 16
 • Ideologier, Partityper og partiernes opgave 16
 • Liberalisme 16
 • Socialliberalisme 17
 • Konservatisme 17
 • Marxisme 18
 • Socialisme 18
 • Partiernes opgaver 19
 • Molins model 19
 • Partiernes organisation og partityper 20
 • Interesseorganisationer, korporatisme, den politiske forbruger og medier 21
 • Interesseorganisationers forhold til de danske partier: 21
 • Teorier om interesse Organisationers rolle i samfundet 21
 • Den Politiske forbruger: 22
 • 4 teorier om Mediernes rolle 23
 • Lovgivningsprocessen 24
DEN DANSKE VELFÆRDSSTAT
 • Velfærdstyper 27
EU, ØMU OG INTEGRATION
 • EU 29
 • ØMU 31
 • Integration 32
ØKONOMI
 • Markeds- og planøkonomi og konjunkturer 33
 • Det økonomiske kredsløb 34
 • Den internationale samhandel + Teorier om handel 36
 • Betalingsbalance og valuta 37
 • Kriterierne for en god økonomi 40
 • Økonomisk politiske instrumenter 41
 • Virker disse politikker? 43
 • Arbejdsløshedstyper 45
 • Arbejdsmarkedspolitik 46
INTERNATIONALE FORHOLD
 • Teorier indenfor international politik 49
 • Globalisering 50
 • Globaliseringens styrke (globaliserings teorier) 51
 • Sikkerhedspolitik 52
 • U-landene 54
 • Udvikling 58
 • Teorier om imperialismen 60

Uddrag

Sociologi
Socialiseringsprocessen
Normbrud (fx kriminalitet eller ikke at holde, hvad man lover)  sanktioner (mobning, udelukkelse, bøder eller fængsel).
Internalisering (indlæring af roller og derved normer) sker gennem spejling af en anden person. I starten er den en ,,bestemt anden”, men det bliver senere gennem leg til en ,,generaliseret anden”.(fx en læretype)
Socialisering: indlæring af hvordan man begår sig i samfundet. (social integration)
Primærsocialisering: forældrenes og familiens påvirkning.
Sekundærsocialisering: Venner, institutioner og arbejde.
Dobbeltsocialisering: Et barn socialiseres både i dagpleje(el. børnehave, skole osv.) og hos forældrene, som er to vidt forskellige ting Hjem = barnet er uerstatteligt og unikt. I dagplejen = blot en blandt andre det er lige med. Ligeledes får barnet i institutionen mere barn-til-barn-kontakt, men mindre barn-voksen-kontakt.
Den tærteresocialisering: ofte indvandre og flygtninge, der påvirkes af det nye lands socialisation... Køb adgang for at læse mere

Noter til samfundsfag A STX

[99]
Bedømmelser
 • 30-05-2010
  rigtig gode noter,og overskueligt
 • 26-05-2010
  Super velformuleret opgave med masser af info nemt overskueligt sat op
 • 21-05-2017
  Brutalitet de her noter de gav mig et sus.
 • 17-05-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  der er nogle mangler i forhold til visse begreber, men ellers er den meget fin.