Samfundsfag C notater HHX

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.
 • HHX 1. år
 • Samfundsfag C
 • Ingen givet
 • 20
 • 5289
 • Word2003

Noter: Samfundsfag C notater HHX

Opgaven indeholder noter til eksamen i samfundsfag C-niveau på HHX. Notaterne kommer bl.a. ind på emner som magtens tredeling, velfærdssamfundet, EU, frihandel, m.m.

Indhold

Magtens tredeling
Det repræsentative demokrati
En lov bliver til
Det danske velfærdssamfund
Socialreformen af 1933
Bistandsloven
Velfærdsreformen af 2006
Kontanthjælp eller dagpenge
Historie
EF – det Europæiske fællesskab
EU
Institutionerne i EU
Europaparlamentet
Vi bliver flere mennesker
Fattigdom
HDI-Indeks
Sundhed
AIDS
Krige og konflikter
Rent drikkevand
Malaria
Hjælp til mellem og lavindkomstlandene
Frihedskæmpere eller terrorister?
Terrorismens historie:
Statsterrorisme
Den nye terrorisme
Den islamiske terrorisme
Hellig krig i mod USA
Frihandel:
Den internationale handel efter Anden Verdenskrig – WTO
Globaliseringen i bred forstand
Fordele og ulemper ved globalisering
Den danske presse
Globale medier
Telekommunikation
Kommunikation via rummet
Mobiltelefon og internettet
Propaganda
Humor
Muhammed-kriserne
Ud af folkeskolen:
Erhverv
Organisering
Overenskomst
Arbejdsmiljø
Arbejdsløshed
Arbejdsløshedskasse (A-kasse)
Retsstaten
Lov og ret
Domstolene
Straffeloven
Nationalisme
Indvandrere
At komme til Danmark
Sundhedsydelser
Levevilkår
Forurening
Fødevarer
Livsstil
Livsstilssygdomme
Rygning
Alkohol
Mobning
Social arv
Forurening
Kemiske produkter
Ozonlaget
USA – og forbruget af energi
Kina og den økonomiske vækst
Luftforurening
EU og miljøpolitikken
Østeuropa og miljøproblemerne
Miljøpolitik
Afrika – rigdom og fattigdom?
Danmark miljø og energi

Uddrag

Magtens tredeling:
I Danmark er det regeringen, der er den udøvende magt, Folketinget er den lovgivende magt og domstolene er den dømmende magt. Det betyder, at Folketinget ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser. Er politikerne utilfredse med, hvordan domstolene administrerer lovene, kan de ændre disse. Domstolene skal herefter rette sig efter de nye regler... Læs mere

Samfundsfag C notater HHX

[83]
Bedømmelser
 • 07-02-2011
  god kvalitet, godt :)
 • 09-03-2011
  Rigtige flot! Dejlig overskuelig og god som noter
 • 12-11-2013
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Rigtig gode notater, dog kunne jeg ikke lige bruge disse til min prøve i morgen. Men pænt og overskueligt sat op.
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Super gode noter. Godt overblik.