Delopgave A: Den Økonomiske krise | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 8
 • 3202
 • PDF

Delopgave A: Den Økonomiske krise | Samfundsfag A

Besvarelse af samfundsfagseksamenssættet fra maj 2010 om Demokrati og legitimitet. Besvarelse af delopgave A om den økonomiske krise.

Studienets kommentar

Trækker nogle udmærkede pointer frem i opgave A2. Der mangler en bedre uddybning af Martin Wolfs synspunkter. Det kunne være gavnligt, hvis man forsøgte at bruge lidt flere teoretiske begreber til at karakterisere de forskellige debattører. Derudover savner man en konklusion på opgaven.

Besvarelsen af opgave A3 mangler et klart fokus og roder rundt i forskellige økonomiske skoler og begreber. Det er vigtigt at holde fokus på det spørgsmål, der bliver stillet. Nemlig hvilke problemer der er med at gennemføre global økonomisk politik. Her er overvejelser, som opgaven også gør sig, om forskellige landes forskellige politikpræferencer relevante.

Indhold

A2. Sammenlign de opfattelser af årsager til dem økonomiske krise, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
A3. Diskutér, hvilke politiske og økonomiske problemer der er forbundet med at gennemføre ”en global økonomisk politik”.

Uddrag

I disse tre bilag, har vi forskellige mænd, der udtaler sig, om årsagerne til den økonomiske krise: Den tyske filosof og sociolog, Jürgen Habermas, Fareed Zakaria og til sidst Martin Wolf. I et interview, med overskriften ”Kapitalisme: Livet i verden efter krakket”, giver Jürgen Habermas sin vurdering af årsagerne til den økonomiske krise. Her fortæller han, at USA i krisen har forværret materielle, moralske sociale og kulturelle skader. Dette skete med en såkaldt dereguleringspolitik, som Bush-regeringen førte. Her blev social sikkerhed og sygepleje, offentlig transport, energiforsyning, straffesystemet, de militære sikkerhedstjenester og store dele af skole- og universitetsuddannelserne privatiseret. Dette er, ifølge Habermas, en samfundsmodel, hvor risici og konsekvenser er vanskelige at forene med de lighedsprincipper, man kender fra den sociale og demokratiske forfatningsstat. Habermas mener, at der findes sårbare livsområder, der ikke bør udsættes for spekulationsrisici. Habermas giver eksemplet med, at det ikke nytter f.eks. at overlade ældreforsorg til aktiemarkedet. Han mener, at på grund af, at flere og flere områder i samfundet er ...

---

I bilag A4, ”Globaliser den økonomiske politik”, som er skrevet af J. Ørstrøm Møller, giver han 3 eksempler på, hvordan økonomien bliver forsøgt reddet. Han nævner USA og Storbritannien, Kina og til sidst De kontinenltaleuropæiske lande. Disse tre ”enheder” har hver deres måde, at løse de nuværende økonomiske problemer. Dette mener han er forkert, og Møller ønsker i stedet, at man skal globalisere den økonomiske politik, som det er indikeret af overskriften. Med dette menes der, at størstedelen af de store nationer/fælleskaber (EU), skal føre den samme form for økonomiske politik, for at få verdensøkonomi genoprettet. Idéen er, at man gennem økonomisk politik på et globalt plan, skaber betragtelig større velstand gennem øget handel. Hvis alle lande derfor fører sammen form for økonomisk politik, vil man igen, efter denne nedtur, øge handlen, og på den måde vil staten få flere penge gennem moms, told og salg, og på den måde kan de begynde at rette op på økonomien på et mere nationalt plan. Dette kunne fx være bankpakker, redningspakker til store firmaer, som man fx så den amerikanske regering gøre det overfor GM... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Den Økonomiske krise | Samfundsfag A

[25]
Bedømmelser
 • 31-01-2012
  For at finde sammenhængen mellem velstand og CO2-udledning, er det nødvendigt at se landets BNP, samt landets CO2-udledning i forhold til landets befolkningstal. Dette er udregnet i tabellen nedenfor.
 • 06-09-2011
  OK redegørelse i i delopgave A spørgsmål 2, men havde det ikke været en idé at sammenligne udtagelserne? Alle kan jo redegøre, og det er ikke lige frem det, der trækker op....
 • 11-02-2014
  em3oeop2om3elæmldmlæws,d32æ,dæ32æd32
 • 31-12-2013
  Rigtig god. hjalp mig meget