SRP: Samarbejdspolitik under 2. Verdenskrig i Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 29
  • 8871
  • PDF

SRP: Samarbejdspolitik under 2. Verdenskrig i Historie A

SRP 2011 om Samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A, hvor jeg i opgaven bl.a. kigger på de europæiske magtforhold i 1940, samt diskuterer Anders Fogh Rasmussens syn på samarbejdspolitik.

Lærers kommentar

Meget flot opgave, med en stort overblik og et godt tværfagligt arbejde.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning: 1
2. Redegør for magtforholdene i Europa 1940 med særlig henblik på forholdet mellem Danmark og Tyskland 2
2.1 Direkte resultat af 1. -verdenskrig 2
2.2 Europa perioden 1933 - sommeren 1939n 4
2.3 Europa i perioden fra sommeren 1939-1940 6
2.4 Delkonklusion: 8
3. Undersøg årsagerne til samarbejdspolitikken 1940-1943. Inddrag vedlagte model over et lands udenrigspolitik og teorier om international politik 8
3.1 Ydre omgivelser der medvirkede til afgørelsen af et samarbejde 9
3.2 Indre omgivelser der medvirkede til afgørelsen af et samarbejde 10
3.3 Centrale personer der medvirkede til afgørelsen af et samarbejde: 12
3.4 Delkonklusion: 14
4. Diskuter Anders Fogh Rasmussens opfattelse af samarbejdspolitikken. 15
4.1 Anders Fogh Rasmussen kritiserer politikerne der stod bag samarbejdet: 15
4.2 Anders Fogh Rasmussens argument for at føre en aktivistisk udenrigspolitik efter samarbejdspolitikken: 16
4.3 Historikere argumenterer imod Anders Fogh Rasmussen: 17
4.4 Delkonklusion: 19
5. Konklusion: 20
Litteraturliste: 21
Bilag: 25
1. Kort over Danmark og Norge, april-juni 1940 25
2. Cirkelmodel af udenrigspolitisk beslutningsproces 26
3. Forside på ekstra bladet den 9. april: 27

Uddrag

"1. Indledning:
Det er mere end 70 år siden at 2. verdenskrig startede, i dag er krigens hændelser og især ofrene er ikke glemt.

Krigen varede 5 år, og langt over 60 millioner mennesker døde. I Danmark var krigen ikke nær så blodig, når man husker tilbage på 2. verdenskrig i Danmark, er det mørklægningsgardiner, rationeringsmærker og andre krigstilstande man mindes.

Men havde danskerne det hårdt? Sammenlignet med resten af Europa kan det ikke påstås. Men når ”Fede ikke kan få smør på havregrøden,” og ”Hr. Stein bliver tvunget til at flygte fra Korsbæk”, i den folkekendte serie Matador, får vi pludselig meget medlidenhed med de danskere der levede dengang.

Årsagen til at man havde rationering og mørklægningsgardiner skyldtes politiske beslutninger, om at samarbejde for at sikre at Danmark skulle lide mindst mulig tab under krigen. Alligevel tænker vi tilbage med forargelser over samarbejdspolitikken, med en følelses af manglende forståelse over for datidens beslutninger.

Mange danskere vil hellere opfatte modstandskampen, som værende en moralsk og etisk korrekt måde at forsvare det danske samfund på, men spørgsmålet er bare om vi reelt havde et valg den 9. april 1940, da samarbejdslinjen blev valgt? Samarbejdspolitikken blev valgt på grundlag af den udenrigspolitik man førte, den var præget af et ønske om at føre realpolitik, hvor det var danske nationale interesser der var i højsæde.

Derfor var politikerne nød til at overveje, hvilke indre og ydre omgivelser som var til stede for, at kunne træffe beslutningen om at samarbejde. Om beslutningen af et samarbejde var det rigtige for Danmark, er der delte meninger om.

Anders Fogh Rasmussen udtaler i 2003, at det både var umoralsk og etisk forkert, han mener at samarbejdspolitikerne traf det forkerte valg. De fleste historikere er af en hel anden opfattelse. De mener ikke at samarbejdspolitikerne kunne have valgt at gå i krig, uden at det havde haft katastrofale følger, og nævner at det højst sandsynligt havde kostet Danmark sin suverænitet, hvis man havde valgt at gøre modstand."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Samarbejdspolitik under 2. Verdenskrig i Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 24-02-2013
    Intet mindre end fantastisk!!!