Samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig | Opgave i Historie

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 10
 • 14
 • 4287
 • PDF

Samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig | Opgave i Historie

Større opgave i Historie om samarbejdspolitikken under 2. Verdenskrig. Der undersøges, hvordan Anders Fogh og Bo Lidegaard forholder sig til samarbejdspolitikken.

Problemformulering
Hvordan forløb samarbejdspolitikken, hvorfor brød den sammen, og hvordan vurderes politikken i eftertiden?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Samarbejdspolitikken 3
Samlingsregeringen 4
Kommunismen 5
Kommunistloven 5
Antikomintern-pagten 6
Samarbejdspolitikkens fald 7
Augustoprøret 7
Eftertidens opfattelse 8
Anders Foghs tale 9
Brita Stenstrups artikel 9
Diskussion 10
Konklusion 12
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning

9. april 1940 invaderede og besatte tyskerne Danmark.. På grund af danskernes svagtstående neutralitetsforsvar, og regeringens ønske om at skåne den danske befolkning fra en brutal besættelse, valgte den danske regering at kapitulere og starte en form for samarbejde med tyskerne. Danmark havde, ligesom under 1. verdenskrig, valgt at holde sig neutrale, og forsvars- og sikkerhedspolitikken der blev kørt gik da også i korte træk ud på at holde så lav profil som muligt.

Tyskerne stillede under besættelsen flere og flere krav til den danske regering, som hvis blev afslået kunne betyde at fredsbesættelsen blev fejet af bordet. Re-geringen måtte altså under hele samarbejdet vurdere om kravene i forhold til kapitulationen 1940 var for høje. Den danske sikkerhed blev sat så højt, at selv grundloven blev over-trådt, ved indførelsen af kommunistloven 1941.

Om regeringen dengang gik for langt eller om det i virkeligheden var det eneste rigtige at gøre bliver stadig diskuteret. Det er blandt andet denne diskussion jeg vil beskæftige mig med i opgaven.

Jeg vil i opgaven redegøre for samarbejdspolitikkens forløb og dens sammenbrud. Og på baggrund af forskellige tekster vurderer hvordan politikken opfattes i eftertiden.

Samarbejdspolitikken
Samarbejdspolitikken, eller forhandlingspolitikken gik ud på at skåne den danske befolk-ning så meget så muligt under den tyske besættelse. Regeringen ville holde Danmark om muligt uden for krig og undgå nazificering . Samarbejdspolitikken stod på fra d. 9. april 1940 - 29. august 1943, da regeringen gik af.

Man mener at samarbejdspolitikken i Danmark skal inddeles i 3 forløb, der svarer til og påvirkes af den militære udvikling på fronterne. :
1. Første fase forgår frem til sommeren 1941. Den er primært karakteriseret ved den tyske dominans. Modstanden, som i øvrigt er meget passiv, rettes kun imod de dan-ske nazister.
2. Denne 2. fase begynder ved det tyske angreb på Sovjetunionen d. 22. juni 1941 ... Køb adgang for at læse mere

Samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig | Opgave i Historie

[3]
Bedømmelser
 • 14-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  --------------------------------------------------------------------------------
 • 12-12-2013
  God opgave! God inspiration, hvis man er gået i stå.
 • 28-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Gode kilder og god inspiration!