Sagn af Erik Knudsen

Se flere bedømmelser 5 5 5 5 5 5 (3 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 1.g

Fag

Dansk A

Karakter

10

Antal sider

3

Antal ord

1046

Filformat

PDF

Digt- og lyrikanalyse: Sagn af Erik Knudsen

Bliv inspireret til at komme i gang med din egen analyse af digtet Sagn.

Opgaven analyserer og fortolker Erik Knudsens digt Sagn. Det er er fyldig analyse af alle strofer i digtet, samt en samlet fortolkning af digtet som helhed, hvor digtet bliver sat i relation til sin samtid, som var efterkrigstiden i årene efter 2. Verdenskrig.

Uddrag
Erik Knudsen var alment kendt som ekstrem venstreorienteret, på randen til kommunistisk, og delte mange af den østlige verdens synspunkter under 2. verdenskrig og årene efter. Digtet er skrevet som protest mod den vestlige verdens samfund og politik, som Erik Knudsen ikke var tilfreds med. Digtet, Sagn, udkom i forbindelse med digtsamlingen Blomsten og Sværdet i 1949. Det var for denne, Erik Knudsen opnåede den prestige, der senere indbragte ham Det Danske Akademis Store Pris på 50.000 kr. Titlen på digtsamlingen gav udtryk for Erik Knudsen måde at skrive og leve på. ”Det smukke og selvgyldige over for den anfægtede, men nødvendige handling”, som er Erik Knudsen egen forklaring, stemmer meget godt overens med titler på store værker, som Blomsten og Sværdet, samt i mindre grad Stilhed og Sensation. Erik Knudsens digte ender ofte i en meget åben slutning med et højt spændingsniveau, repræsenteret af sværdet og sensation, Hvor blomsten og stilhed repræsenterer den mere idyllisk og eventyragtig indgang Erik Knudsen ofte har på sine digte... [læs mere nu]