Carbohydraters Reaktion med Fehlings Reagens

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 10
 • 1875
 • PDF

Rapport: Carbohydraters Reaktion med Fehlings Reagens

Rapporten undersøger carbohydraters reaktion med Fehlings Reagens.

Formål:
Formålet med denne øvelse er at påvise om der er et aldehyd i forskellige saccharider, samt teste om vi kan hydrolyserer glucosidbindingerne mellem to glucose- eller fructoseenheder i et større carbohydrat og vise begge dele vha. af en Fehlingsprøve.

Lærers kommentar

Fin rapport, god struktur og gode illustrationer. Pas på at teoriafsnittet ikke bliver for detajleret, det er jo ikke en lærebog. Fx er de fire forskellige ringbindinger af fructose ikke relevante for forsøget her.

Studienets kommentar

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i dokumentet.

Indhold

Indhold:
Formål
Hypoteser
Teori
Apparatur & Kemikalier
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion
Kilder

Uddrag

Fremgangsmåde:

Til at starte med blandes der Fehlingsvæske. Hver prøve kræver 2 mL Fehling I og 2 mL Fehling II Det anbefales derfor at blande én stor blanding, med 20 mL Fehling I og 20 mL Fehling II, så der er til alle 10 prøver.

I forsøg 1-5 tilsættes der en spatelfuld af det pågældende saccharid til 4 mL færdig Fehlingsvæske i et reagensglas. Prøverne sættes derefter i 10 minutters vandbad (hæld kogende vand i et glas og put reagensglassene deri), hvorefter farven noteres. (Rød = positiv. Uændret blå farve = negativ)

I forsøg 6 knuses en skive æble i morteren og der tilsættes ca. 10 mL vand. Filtre derefter et par mL af æbleudtrækket ned i et reagensglas, ved at lægge et stykke vat ned i en tragt der fører ned i reagensglasset. Derefter tilsættes der ca. 2 mL af æbleudtrækket til 4 mL færdig Fehlingsvæske, og blanding opvarmes og noteres som i forsøg 1-5.

I forsøg 7-10 tilsættes der en spatelfuld af det pågældende saccharid og enten vand eller saltsyre til et reagensglas, som derefter opvarmes i varmebadet i ca. 10 minutter. Derefter tages reagensglassene op af vandbadet, og syren i forsøg 8 gog 10 neutraliseres ved tilsætning af 1 mL 2 M NaOH.

Derefter laves der Fehlingsprøve på alle fire prøver, ved at tilsætte 1 mL opløsning fra de opvarmede reagensglas til 4 mL færdig Fehlingsvæske Blandingerne iagttages som i de foregående forsøg... Køb adgang for at læse mere

Carbohydraters Reaktion med Fehlings Reagens

[3]
Bedømmelser
 • 12-04-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Udmærket opgave, god som inspirationskilde.
 • 12-03-2014
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 08-01-2017
  kaelmdkemdklewmdklewkdm