STX Matematik A Maj 2010 Digitalt forsøg

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Matematik A
 • 12
 • 32
 • 4053
 • PDF

Vejledende besvarelse: STX Matematik A Maj 2010 Digitalt forsøg

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig matematik STX A-Niveau digitalt forsøg. Sættet er fra maj 2010.

Delprøve 1 opgave 1 - 9 er besvaret med autoriseret formelsamling.

Delprøve 2 opgave 10 - 16 er besvaret med alle hjælpemidler.

De grå bokse i opgaven er supplerende forklaringer. Denne type forklaringer skal ikke medtages i eksamensbesvarelse.
Skrift der er farvet rødt er en ekstra løsning af opgaven (ofte med et CAS-værktøj). Til eksamen er der kun krav om en løsningsmetode.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i matematik.

Gennemgang af disse opgaver samt forklaringer er en rigtig god forberedelse til skriftlig eksamen på STX A-niveau.

Indhold

Delprøven med autoriseret formelsamling

Opgave 1 - Bestem AB og BC .
Opgave 2 - Bestem kvartilsættet og bestem hvor stor en procentdel af eleverne, der opnåede mellem 150 og 200 point.
Opgave 3 - Indfør passende variable, og opskriv en sammenhæng mellem familiens årlige vandforbrug og dens samlede udgift til Vandcenter Syd.
Opgave 4 - Bestem funktionens nulpunkter.
Opgave 5 - Bestem f′(x) og bestem en ligning for tangenten til grafen for f.
Opgave 6 - Bestem forskriften for den stamfunktion F til f.
Opgave 7 - Bestem fortegnet for hver af koefficienterne.
Opgave 8 - Vis, at f er en løsning til differentialligningen
Opgave 9 - Vis, at arealet af trekant PQM kan udtrykkes og Bestem x.

Delprøven med alle hjælpemidler

Opgave 10 - Bestem afstanden fra R til H og bestem vinklen mellem sigtelinjen RH og sigtelinjen RS.
Opgave 11 - Gør rede for, hvad konstanterne i modellen fortæller om antallet af fedmerelaterede operationer på danske sygehuse i perioden 2005-2009. Benyt modellen til at bestemme det forventede antal fedmerelaterede operationer i 2012, og bestem fordoblingskonstanten.
Opgave 12 - Bestem monotoniforholdene for f og bestem x-koordinaten.
Opgave 13 - Opstil en nulhypotese.
Opgave 14 - Bestem arealet af M og bestem værdien af c.
Opgave 15 - Bestem skæringspunkterne og bestem koordinaterne til P.
Opgave 16 - Bestem en forskrift for v som funktion af t og bestem, hvor langt bolden synker de første 2 sekunder.

STX Matematik A Maj 2010 Digitalt forsøg

[7]
Bedømmelser
 • 01-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Fint, fint, det var da brugbart til at give en fin forståelse
 • 15-09-2013
  skjdsdhskdh jkshdjkshd jkshdjksh jshdjshd sjkhdskjdhks
 • 28-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  super gode besvarelser hjælper meget
 • 22-02-2012
  Super super gooood.................