STX Kemi A Eksamen 7. juni 2012 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 16
 • 1775
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 7. juni 2012 - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse til STX Kemi A juni eksamenssættet.

Alle opgaver er gennemregnet af Studienets fagredaktør i Kemi.

Studienets kommentar

I opgave 5.b og 5.d er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaverne på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Acrylsyre

a) Bestem stofmængdekoncentrationen af propensyre i den vandige opløsning af acrylsyre.
b) Forklar, idet du inddrager reaktionsskema I, at opløsningen er basisk i ækvivalenspunktet. Foreslå en egnet indikator.

Opgave 2: Et syntetisk duftstof

a) Angiv reaktionstype for reaktion I.
b) Beregn udbyttet af B i procent af det teoretiske udbytte.
c) Angiv, hvilken funktionel gruppe der dannes ved reaktion II. Bestem en mulig struktur for C. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønster. Benyt eventuelt bilag 1.

Opgave 3: Ny medicin til behandling af ADHD

a) Anfør stoffets molekylformel. Benyt bilag 2.
b)Beregn syrebrøken for atomoxetin i blodet med pH 7,4. Kommenter værdien i forhold til optagelse af atomoxetin.
c) Forklar, hvordan de tre IR-spektre af atomoxetin, A og B kan skelnes fra hinanden ved hjælp af karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1.
d) Beregn stofmængdekoncentrationen af atomoxetin i patientens blod et døgn efter indtagelse af kapslen.
e) Forklar, hvorfor fordelingsforholdet for atomoxetin er meget større ved pH 9 end ved pH 4 i vandfasen. Inddrag både atomoxetins struktur og syre-baseegenskaber.

Opgave 4: Chlorophyl i spinat

a) Marker alle de oxygenholdige funktionelle grupper i chlorophyl b. Angiv, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt bilag 3.
b) Vis, at den molare absorptionskoefficient for chlorophyl b ved 645 nm er 4,13*10^4 M^-1 * cm^-1.
c) Beregn indholdet af chlorophyl a og af chlorophyl b i spinat. Resultaterne skal angives i mg/100 g spinat.

Opgave 5: Opsamling af carbondioxid

a) Beregn massen af carbondioxid, der maksimalt kan absorberes af skrubberen.
b) Beregn ΔHº for reaktion I. Argumenter for, hvad der sker med skrubberens temperatur, når carbondioxid reagerer i skrubberen.
c) Beregn antallet af skrubbere af den omtalte type, som rumfartøjet skal forsynes med.
d) Beregn ligevægtskonstanten for reaktion I ved 20ºC. Kommenter resultatet i forhold til lithiumshydroxids evne til at absorbere carbondioxid.
e) Gør rede for, at de viste processer fører til isolering af carbondioxid. Du skal forklare, hvad der sker i B, C og D, og hvad der sker ved 1 og 2. De forskellige temperaturer skal inddrages i redegørelsen. Anvend eventuelt bilag 4.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 5.e i eksamenssættet.

Forbrændingsgassen er en blandings gas som består af flere forskellige gasser. I A og B er alle de forskellige gasser til stede på gasform. I B bindes carbondioxid til 2-aminoethanol, hvilket gør carbondioxid vandopløseligt. Dette sker fordi vi er ved en forholdsvis lav temperatur (400ºC), hvor reaktion II forskydes mod højre. Da CO2 er i den opløste fase kan man udlede de andre tilstedeværende gasser.
Når vi hæver temperaturen til ca. 1200ºC frigives CO2 på gasform, reaktion II forskydes altså mod venstre. Da vi er ved 1200ºC får vi også dannet vanddamp.
I D sænker vi temperaturen til under 1000ºC så vi formindsker dannelsen af vanddamp hvorefter vi kan udlede CO2 forholdsvis rent... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 7. juni 2012 - Vejledende besvarelse

[33]
Bedømmelser
 • 08-04-2014
  Kort, godt og præcist! God hjælp til hvordan opgaverne skal gribes an samt også til at sammenligne facit.
 • 24-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god til at give et skub i den rigtige retning, hvis man sidder fast!
 • 02-05-2015
  Utrolig goooood.......
 • 24-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget behjælpelig og inspirerende. Tak Studienet