SOP om STASI Før og Efter Murens Fald i Historie og Tysk

 • HHX 3. år
 • SRP (Tysk fortsætter A, Historie B, SOP)
 • Ingen givet
 • 22
 • 6806
 • PDF

SOP om STASI Før og Efter Murens Fald i Historie og Tysk

SOP om STASI før og efter Murens fald, skrevet med brug af fagene Historie A og Tysk A. I opgaven undersøger jeg DDR, og befolkningen som levede under styret, samt overvågningen med "Das Leben der Anderen" som repræsentativt eksempel på påvirkningen overvågningen havde på samfundet og befolkningen som hele.

Studienets kommentar

BEMÆRK: Opgaven er oprindeligt et SRP, men den lever ikke op til kravene til et SRP, og derfor skal den IKKE ses som et eksempel herpå, men blot til inspiration omkring emnet. En sådan indledning og konklusion, som er i denne opgave, hører ikke hjemme i et Studieretningsprojekt.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

2. Indledning 2
3. De økonomiske vilkår i DDR samt dagligdagen i DDR 3
3.1. Dagligdagsvarer og luksusvarer 3
4. Politiske vilkår i DDR – dannelsen af en arbejder 4
4.1. Forskoleuddannelse 4
4.2. Skolesystemet 4
4.3. FDJ – Freie Deutsche Jugend. Et skridt i tilblivelsen af en socialist 5
5. Oprettelsen af Stasi 6
6. Stasi og dets virke 6
6.1. Overvågningsorganet og IM'erne 7
6.2. Stasi i vesten – Ohnesorg sagen 7
7. Stasi og dets udvikling 8
7.1. Abteilung XX 9
7.2. Angsten for at blive angivet 9
7.3. Hvad kunne føre til en ”Sicherheitsüberprüfung”? 10
8. Stasi overvågningsmetoder 11
8.1. OPK, forkortelse for ”Operative Personenkontrolle” 11
8.2. OV, forkortelse for ”Operative Vorgang” 12
9. Stasi-arkivernes offentliggørelse, samt diskussionerne for og imod 12
9.1. Offentliggørelsen af arkiverne herhjemme? 14
10. Das Leben der Anderen 16
10.1. Hohenschönhausen 16
10.2. Personer i Das Leben der Anderen 16
10.3. Analyse af filmen 18
11. Konklusion 22
Noter og henvisninger 22
Kildeoversigt 22

Uddrag

2. Indledning:
Jeg har fået til opgave at skrive omkring DDR før og efter Murens fald. For at udføre min opgave, har jeg indsamlet informationer fra forskellige steder, i form af artikler fra internettet og fra aviser, samt en film og en enkelt bog. Alle informationerne vil blive behandlet og læst, således jeg kan give en fyldig og grundig beskrivelse af mit emne.

Jeg har tænkt mig at beskrive hvordan dagligdagen var for en almindelig borger i DDR politisk og økonomisk, samt give et indblik i, hvordan Stasi konstant var tilstede i dagligdagslivet. Jeg har tænkt mig at beskrive, hvordan Stasi overvågede folk, og at komme med eksempler på, hvorfor folk faktisk blev objekt for overvågningen.

Overvågningen samlede en masse informationer i de såkaldte Stasi-arkiver. Efter Murens fald ønskede mange helt almindelige borgere, at få indsigt i disse arkiver. Diskussionen gik meget frem og tilbage både for og imod offentliggørelsen af arkiverne.

Jeg har tænkt mig at finde forskellige udsagn, der taler både for og imod offentliggørelsen, samt redegøre for disse og forholde mig til offentliggørelsen.

Jeg har derudover tænkt mig at se filmen Das Leben der Anderen for at få et indblik i Wieslers verden, og for at forstå hvad, der ændrer ham som person, fra en streng og indoktrineret Stasi-officer til et godt og et harmonisk menneske... Køb adgang for at læse mere

SOP om STASI Før og Efter Murens Fald i Historie og Tysk

[3]
Bedømmelser
 • 09-04-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  You saved my AT - thank you! Rigtig fin opgave - well done.
 • 16-03-2011
  Super god inspiration. Super brugbar
 • 27-03-2014
  Den hjalp rigtig meget