SSO om Nietzsche | Historie B og Filosofi C

  • HF 2. år
  • SSO (Filosofi C, Historie B)
  • 10
  • 18
  • 4550
  • PDF

SSO om Nietzsche | Historie B og Filosofi C

Opgaven er en SSO på HF i fagene Historie B og Filosofi C, og omhandler filosoffen Nietzsche, hovedtankerne i hans filosofi, samt den historiske baggrund for især hans religionskritik.

Lærers kommentar

God, tydeligt at passionen lå i filosofidelen, og til konklusionen spurgte han hvad jeg havde været på, da jeg skrev den, og at jeg ikke skulle bevæge mig så langt ud en anden gang. Men han kunne godt se pointen.

Elevens kommentar

Omskrivning af konklusionen, samt har jeg vist påpeget at Nietzsche var subjektivist, men det er en lang diskussion, og har nok ikke haft helt ret i det.

Indhold

Forord
Indledning
Historiske forhold op til Nietzsche
”Hvordan den 'sande verden' blev til en fabel
Nietzsches filosofi
Perspektivering og konklusion
Summary
Litteratur

Uddrag

Livet har siden tidernes morgen været en kamp for overlevelse, i en brutal og tilsyneladende tilfældig natur, og menneskets udvikling for at tilpasse sig sine omgivelser, har ført til en lang historie af tankegods, for at prøve at forstå virkeligheden omkring os. Vi har forsøgt at skabe viden om verdenen, for at forholde os til den morbide meningsløshed og absurde erkendelse af vores egen eksistens, uden rigtig at vide hvorfor, ja, noget som helst. Vi har skabt viden i form af farverige myter, religiøse ideer – alle mulige begreber, i vores søgen efter en mening, og for at prøve at få bugt med vores indgroede frygt for det ukendte. Vi har prøvet at give den tilsyneladende dualisme mellem os som sansende væsner, og det vi sanser, en form for mening.

Men med oplysningstidens begyndelse for små 300 år siden, fik vi en ny indgangsvinkel til at forstå verdenen, en ny metode til at skabe viden. Mennesket var nu i centrum, efter en mørk periode af undertrykkelse med gud i centrum. Med det nyopdagede heliocentriske verdensbillede, den matematiske kortlægning af naturens love og årsagssammenhænge i universet, bliver problemet omkring den menneskelige erkendelse og guds eksistens et nyt omdrejningspunkt for filosofisk debat.

Med Nietzsche som omdrejningspunkt for denne opgave, bliver hans argumentation for, at der ikke findes en objektiv sandhed, kun en subjektiv fortolkning af virkeligheden, meget tydelig igennem opgaven. Historiske fakta findes i grunden kun som subjektive fortolkninger af historiske begivenheder, nedskrevet til fremtidens glæde, gru eller gavn, alt afhængigt af læseren... Køb adgang for at læse mere

SSO om Nietzsche | Historie B og Filosofi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om Nietzsche | Historie B og Filosofi C.