Udvandring til Amerika | SSO i Historie

 • HF 2. år
 • SSO
 • Ingen givet
 • 19
 • 6821
 • PDF

Udvandring til Amerika | SSO i Historie

SSO i Historie om udvandringen i slutningen af 1800-tallet.

Opgaveformulering

Jeg vil først gøre rede for den danske udvandring til Amerika, hvilken årsag eller hvilke årsager der kan være hertil, til belysning af hvordan push- og pull-faktorer spillede ind i udvandrernes valg om at flytte fra hjemlandet for altid.

Dernæst vil jeg undersøge, hvordan de danske udvandrere klarede sig som farmere på amerikansk jord, og ikke mindst hvordan det gik dem, der boede i byen og arbejdede på de mange fabrikker. Jeg vil her komme ind på den ændring af levevis, de fik, sammenlignet med hvad de kunne have set frem til i Danmark.

Til sidst vil jeg diskutere de kort- og langsigtede konsekvenser af udvandringen set fra Danmarks side. Dvs., hvorvidt det, at så mange danskere udvandrede til netop Amerika, havde nogen konsekvenser for Danmark, og om det har haft nogen betydning for, hvordan Danmarks forhold er til Amerika sammenlignet med forholdet til andre lande.

Indhold

Forord 2
Indledning 2
Årsager til udvandringen 3
Push 3
Pull 6
Vurdering 8
Danskere I amerika 9
Leveforhold på prærien 9
Leveforhold I byen 11
Sammenfatning 12
Konsekvenser 13
Kortsigtede konsekvenser 13
Langsigtede konsekvenser 14
Konklusion 16
Litteraturliste 18
Primærlitteratur 18
Sekundærlitteratur 18
Noter 19

Uddrag

Forord

Johannes V. Jensen skrev i 1907 i Den ny Verden ” at ”Man maa erindre, at Amerika, i Modsætning til det hierarkiske og privilegerede Forfald i Evropa, betyder Borgerligheden i Blomst.”.
Amerika er i stor stil blevet forherliget af alt fra forfattere, skønlitterære som faglitterære, til journalister og i udvandrernes dagbøger lige siden udvandringen tog fart i starten af 1800-tallet. Det blev så forstærket af de rederier, der ansatte folk til at gå rundt i landet og fortælle folk succeshistorier om alle de andre der var taget af sted, men hvorfor? Det er et betydningsfuldt øjeblik i Danmarkshistorien, fordi udvandringen var så stor og derfor interessant at beskæftige sig med, samfundshistorisk.
Befolkningstallet havde ikke bevæget steget i et særlig hurtigt tempo gennem hele middelalderen, men efter de store teknologiske fremskridt siden den industrielle revolution havde øget chancen for at overleve. Kartoflen, som blev kendetegnet som fattigmandskost var med til at forbedre ernæringen og den øgede hygiejne i forbindelse med fødsler gjorde at flere børn den første og kritiske del af deres liv . Disse ting må have været stærkt medvirkende til at den enorme befolkningseksplosion i Europa der førte til udvandringen. Grundene til udvandringen er derfor uhyre interessante for at få indsigt i opfattelsen af livet i slutningen af 1800-tallet.

Indledning

Udvandringen i slutningen af 1800-tallet har været den mest omfattende udvandring fra Danmark og for den sags skyld for hele Europa nogensinde. Mellem 1870 og 1914 tog udvandringen virkelig til i Danmark, men hvorfor lige netop på dette tidspunkt? Hvem udvandrede? Af hvilke grunde udvandrede de? Og ikke mindst, kan det ske igen? Spørgsmålene er mange, og jeg vil i min opgave belyse disse emner for at skabe et billede af, hvorfor danskerne følte sig nødsaget til at udvandre fra deres hjemland til en usikker fremtid i et fremmed land. Jeg vil også ved hjælp af diverse kildetekster undersøge, hvordan de klarede sig derovre og hvilke konsekvenser, det har fået for Danmark... Køb adgang for at læse mere

Udvandring til Amerika | SSO i Historie

[28]
Bedømmelser
 • 23-03-2005
  suveræn opgave. Virkelig gennemarbejdet. Sprogligt halter den lidt. Værd at hente hvis emnet er udvandring
 • 03-02-2003
  Alt for sej opgave, hvis du skriver om udvandringen til USA, vil du ikke undvære denne!!
 • 30-08-2015
  fin opgave, som giver god inspiration.
 • 07-11-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration til egen opgave

Materialer relateret til Udvandring til Amerika | SSO i Historie.