SSO om ritual, myte og lære

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 4
  • 12
  • 4233
  • Word2007

SSO om ritual, myte og lære

SSO i Religion B om ritual, myte og lære.

Opgaveformulering

I min opgave vil jeg først komme ind på de tre vigtige lag, ritual, myte og lære. Jeg vil her redegøre for ordenes betydning, hvilken mening de giver i religion og hvordan disse 3 ord kan give et stort problem, for de mennesker der lever i et sekulært samfund.

Vi adskiller oftest det religiøse rum i to dele, de troende vs. ateister. Selve spørgsmålet om Guds eksistens kan man nemt og hurtigt svare på, enten nej jeg tror ikke eller ja jeg tror på Gud. Men er det nu i virkeligheden så enkelt, eller ligger der mere i svaret, for hvad nu hvis man gerne vil tro på traditionerne? Det er nok her problemet om Guds eksistens bliver til et problem. Det vil jeg senere hen komme ind på i min opgave, her vil jeg analysere problemet ved at tage udgangspunkt i et konkret eksempel.

Det er en god ting at kunne vælge, men samtidig vil det skabe mere forvirring og tvivl hos mennesker. Såsom Hvorfor er vi mennesker skabt? Hvor kommer vi fra? Hvad er meningen med livet? Osv. Men på den anden side giver det en frihed til selv at danne sin egen måde at leve og tænke på. Men hvad er bedst? friheden til at tænke og vælge selv eller leve efter en religion? Det er her det store spørgsmål ligger. Derfor vil jeg til sidst gerne diskutere om den religions ændrede status i det moderne samfund bevirker ”Orinenteringsløshed”.

Indhold

Indledning
Ritual
Myte
Lære
Hvorfor kan religion blive til et personligt problem?
”Orienteringsløshed”
Konklusion
Summary
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Religion spiller en stor rolle i vor dagligdag, om vi er troende eller ej. Vi kan tage religionen til os eller lade være. Det er nok det største problem i et sekulært samfund ”valget” mellem det troende eller ateistiske liv. Godt nok ved man, at Danmark er et Kristen land, men troen på Gud og Kristendommen spiller ikke den største rolle.

Danmark er det man kalder for et kulturkristent land. Julen, påsken og helligdagene takker man ja til. Nogen vil sige at det bare er traditioner, andre vil måske mene at selv traditionerne ikke er nok og tomme uden troen på Gud.

Ritual, myte og lære er de tre lag som bygger en tro op, uden disse tre lag vil religionen være meningsløs og tom vil nogen hævde og andre vil gerne forholde sig til traditionerne, men kan ikke få det til at give nogen mening, da de på ingen måder tror på Gud.

Ritual
Det første lag er ordet ritual , som bygger på religiøse handlinger som udføres i tro om at påvirke de højre magter, i dette tilfælde Gud. Disse handlinger udføres i forbindelse af f.eks. fødsel og død, modning, sygdom og erhverv. Et meget godt eksempel er nadveren. Når man som kristen knæler foran alteret og modtager brød og vin er det et helligt ritual, hvor Gud lader os blive en del af ham. Fordi man ved at spise brødet og vinen som man får i kirken, siger man at man spiser Jesu Kristus kød og drikker hans blod og derved bliver man et med Gud. Selvom der er forklaring på ritualerne, er det ikke altid at man kender til forklaringen, især i et dansk sekulært samfund hvor man for det meste finder kulturkristne som både døber deres børn, går til nadver og bliver gift i krikken. Men hvorfor gentager man så alligevel ritualerne. Ritualerne i sig selv har noget overjordisk over sig. Vi ved ikke, hvorfor ritualerne er som de er, men netop derfor får ritualerne den betydning som hver enkelt kirkegænger selv lægger i dem. Nogen vil se ritualerne som symboler, gamle traditioner eller måske overtro hvis man har en ateistisk tankegang... Køb adgang for at læse mere

SSO om ritual, myte og lære

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.