SSO om den Libanesiske Borgerkrig

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 10
  • 17
  • 6409
  • PDF

SSO om den Libanesiske Borgerkrig

Dette er en SSO om den Libanesiske Borgerkrig. Jeg kommer ind på borgerkrigens forløb, årsager, konsekvenser og dagens Libanon med Hizbollah.

Jeg har valgt at besvare problemformuleringen således, at jeg redegør for optakten til borgerkrigen 1943-1975. Så vil jeg analysere borgerkrigens forløb 1975-1990 med henblik på PLO's rolle i denne konflikt og jeg har valgt samtidig med at redegøre for begivenhederne, for at undgå for mange gentagelser. Sidst vil jeg vurdere konsekvenserne for Libanon og om de politiske spændinger stadig findes i dag.

SSO Historie B 2011 Frederiksberg Hf-kursus

Indhold

1. Indledning 3
1.1 Kilde materiale 3
2. Redegørelse for optakten til Libanons borgerkrig 4
2.1 Fra statsdannelsen 1943-1958 4
2.1.1 Første borgerkrig 1958 5
2.2 Optakten (1958-1975) 5
3. Analyse af Den libanesiske borgerkrig 1975-1990 8
3.1 Borgerkrigen i sin første fase 1975-1976 8
3.1.1 Syrien indblanding 1976 9
3.2 Borgerkrigen fra 1977-1980 10
3.3 PLO aktivitet i borgerkrigen 1981 11
3.3.1 Israels invasion 1982 11
3.4 Borgerkrigen efter PLO’s uddrivelse fra Libanon 1983-1990 13
4. Vurdering af konsekvenserne af borgerkrigen 14
4.1 Konsekvenserne af borgerkrigen 14
4.2 Situationen I dag 15
5. Konklusion 16
6. Litteraturliste 17

Uddrag

1. Indledning
Libanon er et forholdsvis ungt land i den forstand, at statsdannelsen ikke har nogen flerhundredårig kulturel baggrund. De fik deres egen selvstændige stat i november 1943, hvor Libanon indtil da har været besat af franske kolonier. Libanon består af flere religiøse grupper, og de havde forskellige politiske ideologier som vanskeliggjorde et samarbejde imellem dem. PLO’s rolle i konflikten blev den udløsende faktor for krigen, men en række eksterne og interne faktorer lå til grund for den 15 årige lange borgerkrig. Under krigen har næsten alle været allieret med hinanden og undervejs forrådt hinanden... Køb adgang for at læse mere

SSO om den Libanesiske Borgerkrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.