SSO om Kongens Fald

 • HF 2. år
 • Dansk A (SSO)
 • 12
 • 16
 • 6955
 • PDF

SSO om Kongens Fald

Se et godt eksempel på en større skriftlig opgave (SSO) om Johannes V. Jensens Kongens Fald.

I opgaven gives en dybtgående og omfattende analyse og fortolkning af Kongens Fald. Opgaven er overskueligt inddelt i afsnit. Du får resumé af romanen og analysen kommer omkring genre, sprog, synsvinkel, miljø og ikke mindst personkarakteristik. Slutteligt perspektiveres Kongens Fald til digtet Columbus.

Opgaven her hjælper dig med at få hul på din egen analyse og fortolkning af Kongens Fald. Brug opgaven som inspiration til, hvilke områder i romanen, du skal fokusere på, og hvordan du kan skrive en god SSO eller analyseopgave i dansk.

Studienets kommentar

Denne SSO om Kongens Fald giver et bredt indblik og kendskab til romanen Kongens Fald både i forhold til handling, analyse og fortolkning. Den er et rigtig godt eksempel på, hvordan man skriver og strukturerer en stor opgave.

Indhold

Indledning
Resume
Genre
Komposition
Synsvinkel
Sprog og stil
Tid og miljø
Personkarakteristik
Otte Iversen
Axel eller Absalon
Mikkel Thøgersen
Tolkning
Perspektivering af romanen ”Kongens Fald ”til Johannes V. Jensens digt ” Columbus”
Konklusion

Uddrag

1. Indledning.

Nobelpristageren, Johannes V. Jensen, tegner i sin roman ” Kongens Fald ” fra 1900 – 1901 et billede af den nationalkarakter, der i overgangen fra middelalderen til renæssancen grundet splittelse og tvivl lod Kongens drøm om et stort, rigt og demokratisk Danmark gå til grunde. I min gennemgang af værket vil jeg, efter en kort præsentation af selve handlingen, redegøre for genre og komposition samt give en kort beskrivelse af sprog og synsvinkel. Som optakt til gennemgang af tema og tolkning vil jeg give en beskrivelse af den historiske tid samt en karakteristik af Otte Iversen, Axel og Mikkel Thøgersen med en særlig vægt på sidstnævnte. Min tolkning af værket vil være baseret på figurernes forhold til hinanden, og på hvordan deres forskellige livsholdninger har indflydelse på værkets budskaber. Som afslutning på opgaven vil jeg kort forsøge at perspektivere til digte ” Columbus ”, af samme forfatter. I min konklusion vil jeg opsummere og fiksere problematikken, ligesom jeg kort vil overføre den til Danmark anno 2001... Køb adgang for at læse mere

SSO om Kongens Fald

[5]
Bedømmelser
 • 06-12-2010
  Givet af 2.g'er på STX
  den var meget lang i forhold til hvad jeg skulle bruge den til, men den var god inspiration og den er grundig
 • 17-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Grundig gennemgang af opgaven! Flot formuleret.
 • 15-05-2014
  Mange guldkorn i teksten!
 • 07-05-2014
  En rigtig fin opgave