Nietzsche - Opgave i Filosofi

Se flere bedømmelser 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 (5 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

HHX 3. år

Fag

Filosofi B

Karakter

12

Antal sider

20

Antal ord

5991

Filformat

PDF

Redegørelse: Nietzsche - Opgave i Filosofi

Dette er en SSO i filosofi, hvor jeg undersøger Nietzsche og bl.a. redegør for og diskuterer hans menneskesyn og kritik af kristendommen.

Indledning:
Jeg vil i opgaven forsøge at gøre rede for Nietzsches idéer, hans kritik af kristendommen og hans inspiration fra det antikke Grækenland, hvor han bl. a. har brugt de græske heltefortællinger som inspiration til, hvordan et overmenneske skal defineres. I opgaven vil jeg benytte mig af Nietzsches hovedværk ”Således talte Zarathustra” som primær kilde, og fra dette værk vil jeg uddrage og analysere udvalgte teksteksempler for at fokusere på begreberne Guds død, overmennesket og nihilismen. Til sidst i opgaven vil jeg kigge på, hvilken betydning Nietzsches idéer har haft for det moderne menneskes livsopfattelse samt inddrage Søren A. Kierkegaards synspunkter for at have en modpol til Nietzsche.

Indhold
Indledning
Nietzsches opvækst
Kritikken af Kristendommen
Inspirationen fra det græske
Apollon
Dionysos
Sammenkoblingen
”Således talte Zarathustra”
Hvem er Zarathustra?
Gud er død!
Overmennesket
Nihilismen
Vurdering
Konklusion
Kildeliste

Uddrag
Nietzsches opvækst

Friedrich Nietzsche er født den 15. oktober 1844 i landsbyen Röcken i det daværende preussiske Sacschen. Nietzsche var præstesøn, og havde de bedste forudsætninger for at kunne omfavne kristendommen og leve efter de kristne moralværdier . Faren led dog en tidlig død allerede i 1849 og nåede ikke selv at påvirke Nietzsches liv, dog var der igennem ungdommen en byrde på Nietzsches skuldre om, at han skulle fortsætte farens erhverv.4

Nietzsche startede da også på universitetet i Bonn, hvor han skulle læse teologi. Men skæbnen ville det anderledes, og på universitet tillærte Nietzsche sig lærdom, om at Gud og kristendommen var rene menneskeskabte illusioner. Dermed blev barnetroen på kristendommen for alvor revet ned, og nu lå vejen åben for, at Nietzsche kunne erklære Gud død og blive til en af de stærkeste kritikere af kristendommen og dens værdier igennem tiderne. Nietzsche døde i 1900-tallet som sindssyg som følge af sygdommen syfilis... [læs mere nu]