Nietzsche - Opgave i Filosofi

 • HHX 3. år
 • Filosofi B
 • 11
 • 20
 • 5991
 • PDF

Nietzsche - Opgave i Filosofi

Dette er en SSO i filosofi, hvor jeg undersøger Nietzsche og bl.a. redegør for og diskuterer hans menneskesyn og kritik af kristendommen.

Indledning:
Jeg vil i opgaven forsøge at gøre rede for Nietzsches idéer, hans kritik af kristendommen og hans inspiration fra det antikke Grækenland, hvor han bl. a. har brugt de græske heltefortællinger som inspiration til, hvordan et overmenneske skal defineres. I opgaven vil jeg benytte mig af Nietzsches hovedværk ”Således talte Zarathustra” som primær kilde, og fra dette værk vil jeg uddrage og analysere udvalgte teksteksempler for at fokusere på begreberne Guds død, overmennesket og nihilismen. Til sidst i opgaven vil jeg kigge på, hvilken betydning Nietzsches idéer har haft for det moderne menneskes livsopfattelse samt inddrage Søren A. Kierkegaards synspunkter for at have en modpol til Nietzsche.

Indhold

Indledning
Nietzsches opvækst
Kritikken af Kristendommen
Inspirationen fra det græske
Apollon
Dionysos
Sammenkoblingen
”Således talte Zarathustra”
Hvem er Zarathustra?
Gud er død!
Overmennesket
Nihilismen
Vurdering
Konklusion
Kildeliste

Uddrag

Nietzsches opvækst

Friedrich Nietzsche er født den 15. oktober 1844 i landsbyen Röcken i det daværende preussiske Sacschen. Nietzsche var præstesøn, og havde de bedste forudsætninger for at kunne omfavne kristendommen og leve efter de kristne moralværdier . Faren led dog en tidlig død allerede i 1849 og nåede ikke selv at påvirke Nietzsches liv, dog var der igennem ungdommen en byrde på Nietzsches skuldre om, at han skulle fortsætte farens erhverv.4

Nietzsche startede da også på universitetet i Bonn, hvor han skulle læse teologi. Men skæbnen ville det anderledes, og på universitet tillærte Nietzsche sig lærdom, om at Gud og kristendommen var rene menneskeskabte illusioner. Dermed blev barnetroen på kristendommen for alvor revet ned, og nu lå vejen åben for, at Nietzsche kunne erklære Gud død og blive til en af de stærkeste kritikere af kristendommen og dens værdier igennem tiderne. Nietzsche døde i 1900-tallet som sindssyg som følge af sygdommen syfilis... Køb adgang for at læse mere

Nietzsche - Opgave i Filosofi

[5]
Bedømmelser
 • 31-05-2008
  Helt igennem suveræn opgave! Flot og elegant skrevet, samt særdeles letforståelig. Dog ville en specificering af Nietzsches udtryk, "Viljen til magt!" hvor ordet magt højst sandsynligt ikke skal opfattes som det danske ord for magt, men istedet det tyske for 'machen,' hvilket giver udtrykket ny betydning!
 • 24-03-2010
  God opgave, som belyser emnet godt. Indledningen kan klart bruges som inspiration!
 • 24-02-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  God opgave, som kan anvendes som noter eller supplerende stof til Nietzshe.
 • 30-07-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin information, men sproget er klodset og en smule gentagende. Herved er opgaven dog nem at hente inspiration fra, idet formuleringerne ikke er særligt kompakte.