SSO i Historie om EU's landbrugspolitik

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • Ingen givet
 • 17
 • 5789
 • PDF

SSO i Historie om EU's landbrugspolitik

Målet med opgaven er at få besvaret min problemstilling, som er bygget op omkring følgende spørgsmål: Hvilke centrale elementer er der i landbrugspolitikken før og efter reformen i 1992?
Hvilke interesse ligger til grund for landbrugspolitikkens udformning? Hvordan kommer den fremtidige landbrugspolitik til at udforme sig og hvilke konsekvenser har udvidelsen for landbrugspolitikkens udformning?

I min besvarelse af opgaven vil jeg først redegøre for de centrale elementer i EU's landbrugspolitik siden 1957. Min redegørelse er delt op i 3 afsnit, som omhandler Romtraktaten, MacSharry-reformen og Agenda 2000. Herefter følger et kapitel, der omhandler de interesser der ligger til grund for landbrugspolitikken. Dette kapitel er ligeledes delt op i tre afsnit, som omhandler Romtraktaten, MacSharry-reformen og Agenda 2000. Endeligt følger et kapitel, hvor fokus er på den fremtidige landbrugspolitik. Dette kapitel er også delt op i 3 afsnit. Hvor jeg i det første kort redegører for problematikken i forbindelsen med udvidelsen, dernæst følger et diskussions afsnit, hvor forskellige kilder kommer med deres synspunkt på en fremtidig landbrugspolitik, slutteligt følger en stillingstagen til hvorledes den fremtidige landbrugspolitik bør udformes.

Opgaven er skrevet i 2003.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Uddrag

I slutningen af 1950'erne begyndte det europæiske samarbejde at tage fart, og med dannelsen af Fællesmarkedet, og Det europæiske Frihandels område måtte nationalstaten for første gang afgiv dens suverænitet. Siden hen er det europæiske samarbejde udviklet meget og EU spiller i dag en meget stor og fremtræden rolle i folks bevidsthed.
I denne opgave vil jeg beskæftige mig med EU's landbrugspolitik, som også tog form i denne periode. Landbrugspolitikken har siden 1950'erne udviklet sig enormt, og det er blandt andet disse ændringer i landbrugspolitikken jeg vil lægge fokus på, hvilket gør at reformen i 1992 samt den fremtidige landbrugspolitik naturligt får en fremtræden rolle... Køb adgang for at læse mere

SSO i Historie om EU's landbrugspolitik

[21]
Bedømmelser
 • 08-12-2007
  kilde angivelse er ikke så god, men fin nok til at skabe et lille overblik over udviklingen af landbrugspolitikken inden for EU.
 • 25-10-2005
  god opgave, saved my day!!! Thanks m8te
 • 28-09-2008
  Den reddede også min dag
 • 10-02-2008
  hh

Materialer relateret til SSO i Historie om EU's landbrugspolitik.