SSO om vandkredsløbet

 • HF 2. år
 • SSO (Kemi B)
 • 10
 • 18
 • 4074
 • Word2003

SSO om vandkredsløbet

SSO i Kemi om vandkredsløbet - fra regnvand til drikkevand.

Problemformulering:
"I min opgave vil jeg kort fortælle om vandkredsløbet og hvordan jorden renser regnvandet. Dernæst vil jeg fortælle om nitrogen kredsløbet, hvordan der bliver dannet nitritioner og nitrationer og hvordan det kommer ned i vores grundvand, og derefter vil jeg fortælle om hård og blødt vand.
Derudover vil jeg udføre 2 kemi forsøg, I det første forsøg vil jeg bestemme drikkevand og regnvands hårdhed, og koncentrationen af magnesiumioner (Mg2+) og calciumioner (Ca2+) ud fra en ETA titrering. I det andet forsøg vil jeg teste koncentrationen af nitritioner (NO2-) og nitrationer (NO3-) i regnvand og drikkevand."

Indhold

Indledning 2
Vandkredsløbet 2
Vandes hårdhed 5
Vandværket 5
Forsøg: Vandets hårdhed 6
Teori 6
Eksperimentelt 7
Efterbehandling 8
Fejlkilder: 10
Forsøg: Nitrit og Nitrat i drikkevand og regnvand 10
Teori 11
Eksperimentelt 11
Efterbehandling: 13
Fejlkilder 15
Sammenligner [Ca2+], [Mg2+], [NO2-] og [NO3-] i drikkevand 15
Konklusion 16
English summary 17
Kildehenvisning 18
Bilag

Uddrag

Vandkredsløbet
I Danmark er vi så heldige af have rent grundvand, men i Sydeuropæiske lande bliver man nød til at bruge overfladevand som renses. Jorden består af 71 % overflade vand og ca. 2,5 % ferskvand, og heraf kan kun 1 % anvendes til brugsvand, mens de øvrige 1,5 % er ismasser på polerne. Det vand vi bruger er ikke nyt vand, men det er vand hentet et sted i kredsløbet. Vandet bevæger sig i et evigt kredsløb, som altid er i bevægelse. Når vi har brugt vandet, afgiver vi det igen til kredsløbet, så vandet på jorden er næsten uforandret. Over havvandet sker der en fordampning på grund af sol stråling, som medfører at vandet stiger til vejrs, hvorefter der sker en fortætning, der falder som regn. Meget af nedbøren vil fordampe igen, mens noget af nedbøren vil sive ned i undergrunden, og det der ikke når at blive opsuget, vil løbe ud i vandløbene og havet. Det, der siver ned i jorden, vil blive til grundvand om mange år. I sommer halvåret vil nedsivningen være lille, da fordampningen fra jord og planter er større end nedbøren. I vinterhalvåret er fordampningen mindre end nedbøren og derved vil der sive regnvand ned til grundvandet.

Jorden renser regnvandet
Når nedbøren siver gennem jorden, bliver det renset, og der foregår en masse biologiske og kemiske processer, når nedbøren renses. Det har en stor betydning, om jorden er sandet eller leret. I dele af Jylland er jorden sandet, og her vil nedbøren hurtig komme ned til grundvandet, og dermed har man meget grundvand, men selve grundvandet kan have en dårlig kvalitet, da sandet jord har en dårlig rense evne. På Sjælland og Fyn har man leret jord, og her vil nedbøren være lang tid om at sive ned til grundvandet. Men da leret jord har en meget fin rense evne, har dette grundvand en god kvalitet.
Den første kemiske proces sker i rodzonen, der består af porer, som er fyldt med dioxygen (O2) og ... Køb adgang for at læse mere

SSO om vandkredsløbet

[1]
Bedømmelser
 • 07-11-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Utrolig god opgave, velformuleret og mangler ikke noget

Materialer relateret til SSO om vandkredsløbet.