SSO med digtanalyse af Morten Nielsens "Skæbne"

 • HF 2. år
 • SSO (Dansk A)
 • 7
 • 13
 • 4296
 • PDF

SSO med digtanalyse af Morten Nielsens "Skæbne"

SSO om Morten Nielsen og hans digt "Skæbne", særligt med henblik på nazismen.

Indhold

Indledning Side 2
- Kort om Morten Nielsens liv Side 2

Kapitel 1: Redegørelse Side 2-3
1.1. Hvilken del af modstandsbevægelsen var Morten Nielsen engageret i? Side 2
1.2. Hvad arbejdede Morten Nielsen med i modstandsbevægelsen? Side 3
1.3. Hvad var dennes ideologiske stilling? Side 3

Kapitel 2: Analyse Side 3-8
2.1. Analyse af Morten Nielsens digt ”Skæbne” Side 3
2.1.1. Digtets type Side 3
2.1.2. Udgivelse Side 3
2.1.3. Udformning af digtet Side 3-4
2.1.4. Handling Side 4-5
2.1.5. Miljøkarakteristik Side 5
2.1.6. Personkarakteristik Side 5-6
2.1.7. Fortællersynsvinkel Side 6
2.1.8 Tema Side 6-7
2.1.9. Sproglige virkemidler Side 7
2.1.10. Forfatterens hensigt Side 7
2.1.11. Min vurdering af digtet Side 7
2.2. Hvad var Morten Nielsens opfattelse af nazismen og dens tilhængere? Side 8-9
2.3. I hvilken ideologi tilsluttede Morten Nielsen sig selv og hvorfor? Side 9

Kapitel 3: Vurdering Side 9-11
3.1. Vurdering af Morten Nielsens betydning for modstandsbevægelsen Side 9-10
3.2. Vurdering af Morten Nielsens betydning for den danske litteratur Side 10-11

Kildehenvisning Side 12

Bilag: ”Skæbne” af Morten Nielsen Side 13

Uddrag

KAPITEL 1 - REDEGØRELSE
1.1. Hvilken del af modstandsbevægelsen var Morten Nielsen engageret i?
Morten Nielsen startede med at skrive digte, noveller, artikler og kronikker i de illegale blade ”Dansk Maanedspost” og ”Frihedsstøtten”, hvilke artikler/digte han skrev, ved man ikke noget om idet alt hvad der blev bragt i de illegale blade var anonyme.

1.2. Hvad arbejdede Morten Nielsen med i modstandsbevægelsen?
I foråret 1944 blev Morten Nielsen kurer i transportgruppen Speditøren, der indgik i de illegale Sverigesruter. Han hjalp med at transportere mennesker til Sverige, for det meste jøder. Derudover hjalp han også med at transportere våben.

1.3. Hvad var dennes ideologiske stilling?
Modstandsbevægelsen var stærkt nationalistiske og kæmpede for et frit land med ret til selvbestemmelse, ligeværdighed og ytringsfrihed. Samtidig gik de også ind for at bevare de danske normer og værdier.

KAPITEL 2 – ANALYSE
2.1. Analyse af Morten Nielsens digt ”Skæbne”
2.1.1. Digtets type
Digtet ”Skæbne” af Morten Nielsen er et traditionelt og lyrisk digt. Traditionelle digte består af mindst én strofe. Alle stroferne er ens bygget op med hensyn til: linjer, rim og stavelser. Digtet er lyrisk, da det fortæller om følelser, bl.a. i første strofe, linje 2: ”Du var ulykkelig, Tykke, men det kunne vi ikke forstaa”.

2.1.2. Udgivelse... Køb adgang for at læse mere

SSO med digtanalyse af Morten Nielsens "Skæbne"

[13]
Bedømmelser
 • 24-09-2009
  Rigtig god opgave! Meget grundigt udført!
 • 30-10-2009
  Fantastisk god opgave. Hjalp mig igennem dansk-eksamen med et 12-tal.
 • 04-04-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den er vist dræbt her ;) God opgave
 • 27-05-2014
  godt udført, klar 12er