SSO med analyse af Peter Lundin i Psykologi B

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 12
 • 20
 • 5543
 • PDF

SSO med analyse af Peter Lundin i Psykologi B

Her finder du en SSO lavet i Psykologi B om psykopati med en analyse af morderen Peter Lundin og en case om "Thomas" kaldet "masser af piger er vilde med mig".

Elevens kommentar

I hedens time, kom jeg til at skrive morderen i stedet for moderen, dog er det af ubetydelig karakter for opgavens vurdering. Cencor mente jeg skulle uddybe den vedlagte case, men min vejleder mente det var en kort og præcis besvarelse og den var god i forhold til de antal sider der var stillet til rådighed.

Indhold

Abstract
Indledning
Definition af psykopati
Kendetegn for personen der har psykopati
Ætiologi
Biologiske forhold
Psykologiske forhold
Miljømæssige forhold
Kan psykopati behandles?
Analyse af vedlagt case ”masser af piger er vilde med mig”
Case: Peter Lundin
Er der en sammenhæng mellem et stigende antal psykopater og de hastigt ændrede samfundsforhold?
Konklusion
Litteraturlister

Uddrag

Indledning

Jeg vil indledningsvis starte med en definition af psykopati, for på den måde at afgrænse hvad det er og hvorfor det bruges om nogle personer. Det vil jeg gøre med hjælp fra deskriptiv diagnostik for at give et nuanceret perspektiv. Herunder vil det kort blive opridset hvilke patologiske hovedtræk en person med psykopati har, det gøres ved at sammenligne de tre diagnosesystemer. Derefter vil jeg præsentere afsnittet ætiologi, hvor jeg vil undersøge hvilken betydning miljømæssige, som biologiske og psykologiske forhold har, for dannelsen af psykopati. Det vil jeg bl.a. gøre hjælp ved af Sterns teori. Herefter vil det blive besvaret om psykopati kan behandles. Dernæst vil den vedlagte case ”masser af piger er vilde med mig” blive analyseret, hvor jeg specielt vil ligge vægt på hvilke psykopatiske træk der er tilstede, med hjælp fra de tre diagnosesystemer. Det vil blive efterfulgt af en kort analyse af sagen Peter Lundin, hvor jeg vil kigge på hvilke betydningsmæssige årsager i Lundins barndom, der kunne skyldes dannelse af psykopati. Her vil teorien fra afsnittet ætiologi blive inddraget. Afslutningsvis vil jeg undersøge og diskutere om der kan være en sammenhæng mellem et stigende antal psykopater og de hastigt ændrede samfundsforhold, hvor forskellige ekspertudtagelser vil blive holdt op mod undersøgelser.

Definition af psykopati

Ordet psykopati er et af de ældste begreber i psykiatrien og blev første gang anvendt i 1888. Ordet stammer fra græsk, hvor psyko (psyche) betyder sjæl, og pati (patheia) betyder sygdom/lidelse. Når ordet psykopati bruges om en person, betyder det samlet sygelig sjælstilstand. Ordet psykopati oversættes med ”psykens (sindets) henfald”.
Psykopati klassificeres som en personlighedsforstyrrelse inden for den deskriptive diagnostik, og blev anerkendt samt brugt som den første diagnosticering i psykiatrien. Personlighedsforstyrrelsen psykopati kan altså ikke kategoriseres som en sindssygdom, idet det er måden, man lever på og en ... Køb adgang for at læse mere

SSO med analyse af Peter Lundin i Psykologi B

[4]
Bedømmelser
 • 27-02-2017
  Blev brugt som inspiration til, hvordan jeg greb opgaven. En fin opgave, der kan anbefales.
 • 27-09-2017
  Givet af Underviser på HHX
  God opgave! Må jeg spørge hvor du har fået casen om Peter Lundin fra?
 • 02-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den er super god og hjælpsom.
 • 19-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  meget meget god opgave