SSO om læring

 • HF
 • SSO (Psykologi B)
 • 7
 • 22
 • 6037
 • PDF

SSO om læring

SSO i Psykologi B om læring.

Problemformuleringen var hvordan synet på læring er ændret fra 60'erne og frem til nu.

Elevens kommentar

Jeg er kommet ind på alle de rigtige aspekter der kunne dog godt bruges nogle uddybende eksempler fik jeg at vide.

Indhold

Forord 2
Indledning 3
Ændringen af synet på læring 4
Nutidens moderne syn på læring 6
Skolen gennem tiderne 7
Sammenfatning 8
Individualitet i samfundet og i skolen 10
Om LP-modellen 19

Uddrag

Indledning

Læring fra perioden 1960'erne og frem til nutidens informationssamfund. Der er sket flere revolutioner som har haft indflydelse på begrebet læring, både kulturelt samfundsmæssigt. Jeg har valgt det væsentligste med som har haft indflydelse på den måde hele folkeskolesystemet og undervisningen foregår på i dag. Jeg sætter desuden fokus på nogle få ud af de mange teoretikere og psykologer som ganske vist, har lavet omfattende undersøgelser og skrevet bøger langt forud for deres tid, men samfundet har måttet gennemgå væsentlige forandringer før at der har været grobund for deres teorier og idéer, men som så siden er blevet anerkendt. Med henblik på den progressive pædagogik har der modsat også været idéer og teorier som først har fået fæste efter at der er dannet videnskabeligt bevis for dem.

Jeg vil i opgaven så vidt muligt prøve at sætte fokus på hvilke historiske opdagelser der er gjort inden for emnet i relation til undervisningsmetoder, undervisningsmiljø, motivation, inddragelse af forældre. Desuden vil jeg placere det i forhold til den enorme udvikling vores samfund har gennemgået i perioden, hvad er i det hele taget relevant at lære i vores samfund nu til dags, i vores computer baserede samfund. Endelig vil jeg kritisk vurdere hvorledes den vedlagte folkeskole formålsparagraf tilgodeser de nye facts om læring. Jeg vil gerne belyse hvordan undervisningen er tilrettelagt på en måde som stemmer dårligt overens med vores naturlige indlæringsstil... Køb adgang for at læse mere

SSO om læring

[6]
Bedømmelser
 • 23-03-2011
  Givet af Pædagogstuderende på 1. semester
  Absolut lærerigt læsning, og virkelig inspirerende. (brugt til inspiration til en opgave i pædagogik)
 • 27-09-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  super god og lærerigt var gået i stå men er kommet videre efter at have læst denne opgave
 • 11-02-2014
  Den er en fin opgave.
 • 29-09-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  God opgave. Brugbar og interessant.