SSO om integration

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag B)
 • 10
 • 17
 • 5307
 • PDF

SSO om integration

SSO på HF fra 2010 om integration skrevet i Samfundsfag B.

Opgaveformulering

Jeg vil starte med at definere de forskellige integrationsformer og fortælle om, hvad forskellen er mellem indvandrere og flygtninge. Jeg vil også behandle visse dele af integrationsloven i Danmark. Derefter vil jeg diskutere hvilken hindring, der kan være for integration på arbejdsmarkedet og hvad der kan gøres for at løse disse forhindringer?

Studienets kommentar

De er ingen samlet litteraturliste i SSO'en, men fodnoter findes løbende.

Indhold

Indledning
Definition af integrationsformer
Forskel mellem indvandrere og flygtninge
Integrationsloven
Undersøg hvordan flygtninge og indvandrere klarer sig på det danske arbejdsmarked sp.2
Diskuter hvilke forhindringer der kan være for integration på det danske arbejdsmarked – og hvad der kan gøres for at løse disse sp.3
Konklusion
Summary

Uddrag

Indledning
Man hører ofte i medierne og blandt den danske befolkning, at integrationen er mislykket og at indvandrere og flygtninge ikke er integreret nok på det danske arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. Da jeg selv er flygtning vil det være interessant at undersøge hvordan indvandrere og flygtninge fra ikke-vestlige og vestlige lande klarer sig på arbejdsmarkedet.

Definition af integrationsformer
For at danne et billede af indvandreres integration i Danmark, skal man først prøve at forstå begrebet integration. Ifølge ”Politikens retskrivnings og betydnings ordbog” er definitionen på integration ” det at forene forskelligartede dele til en helhed”, det vil sige at forbinde eller samle de forskellige grupper til en fælles enhed. Der skelnes mellem 4 former for integration: assimilation, segregation, pluralistisk og smeltedigel-integration.

Kulturel integration er når udlændinge beholder dele af deres kultur, mens de samtidig prøver på at tilpasse sig den danske kultur. Der opstår en meget tæt kontakt
mellem danskere og indvandrere og der dannes fælleskulturelle grundlæggende værdier og normer.

Social integration er, når minoritetsgrupper får den samme tilknytning til arbejdsmarkedet, til uddannelsessystemet og til det politiske liv og opnår samme indflydelse som majoritetsbefolkningen.

Assimilation betyder at gøre indvandrere fuldstændige til danskere, det vil sige at indvandrere forkaster deres egen kultur og prøver på at blive så danske som mulig. Man kan assimilere sig frivilligt eller under tvang, som Ole Hammer skriver i ”90érnes Mennesker & samfund” side 158. Assimilationstilhængere mener, at man skal forsøge at blive dansk som overhovedet muligt, når man vælger at bo i Danmark. Som det danske ordsprog siger ”skik følge, eller land fly!”... Køb adgang for at læse mere

SSO om integration

[10]
Bedømmelser
 • 14-12-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  Wow en flot gennemarbejdet SSO opgave og indenfor emnet "integration" måske den bedste opgave lavet herinde.
 • 06-12-2010
  Meget inspirerende opgave dog var der lidt stavefejl og "tynde" kilder men alt i alt meget god.
 • 31-05-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  mangler kød på syntes jeg, den kommer ikke ind omkring assimilations forslaget etc
 • 16-02-2012
  Givet af Pædagogstuderende på 3. semester
  en rigtig spændende opgave rigtig god flotskrevet