SSO: Den store depression

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 12
 • 18
 • 5106
 • PDF

SSO: Den store depression

Problemformulering:

Jeg vil lave en redegørelse for hovedtrækkene i den amerikanske økonomiske situation op til krakket i 1929. Jeg vil analysere hvilke politiske initiativer der blev iværksat og hvilken betydning disse tiltag fik. Til slut vil jeg diskutere og vurdere hvordan man kan undgå en sådan krise

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 3
USA's økonomiske situation op til krakket 4
De brølende tyvere 5
Krakket 7
Politiske initiativer 8
New Deal 9
Nødhjælpen 10
Reformeringen 11
Genoprejsningen 12
Overordnet vurdering 12
Kunne krisen have været undgået? 13
Den Marxistiske teori 13
Den Keynesianistiske teori 14
Den liberale/borgerlige teori 15
Konklusion 16
English abstract 17
Kildeliste 18

Uddrag

Indledning:
Den store depression i 1930 er gået over i historien, som den største og mest omfattende økonomi-ske krise verden endnu har set. På få dage blev Amerikas økonomi vent fra blomstrende fremgang til en længerevarende altødelæggende krise med mange fatale følger. Historien har vist at kriser kommer og går, men jeg ønske at finde ud af hvordan netop denne krise kunne blive så dyb, som den gjorde og derfor interessere perioden mig meget. I dette henseende undrer jeg mig over hvilke årsager der var medvirkende til krisen udbrud, samt hvordan man forsøgte at løse den. Da økonomi-ske kriser også den dag i dag præger verdens økonomien finder jeg det yderst interessent, at søge en forklaring på hvilke faktorer der var udslagsgivende for krisens begyndelse. Jeg ønsker at finde ud af hvilken indvirkning de politiske indgreb havde for, at forstå hvordan disse har været med til at forandre den videnskabelige tilgang til emnet, samt for at nærme mig svaret på hvordan lignende kriser kan undgås.

For at søge svar på hvilke årsager der kan havde været udslagsgivende for krisen begyndelse, vil jeg i det følgende lave en redegørelse af USA's økonomiske situation op til krakket i 1930. Jeg har i denne forbindelse fundet det nødvendigt, at redegøre for den økonomiske historie helt tilbage til før århundredeskiftet, da jeg mener at den økonomiske og politiske udvikling i hele denne periode, er relevant at få belyst for at være i stand til, at vurdere hvilke årsager der var til krisen. Jeg vil forklare hvilke politiske initiativer der blev forsøgt iværksat for at kommet krisen til livs, samt analyse hvilke betydning disse tiltag fik. I denne forbindelse har jeg valgt at fokusere mest på den første del a New Deal, da jeg mener at de 100 dage er de mest betydningsfulde.

Til sidst vil jeg ud fra min redegørelse og analyse, vurdere hvordan man kan undgå lignende kriser. For at komme nærmere på en besvarelse af dette holdningspræget spørgsmål, har jeg valgt at sam-menligne, samt diskutere de mest grundlæggende kriseteorier... Køb adgang for at læse mere

SSO: Den store depression

[12]
Bedømmelser
 • 01-02-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Fin som skabelon. Dog er der ikke særlig meget styr på det med automatisk indholdsfortegnelse.
 • 12-06-2013
  En meget fin opgave dog kunne der godt være lidt korrekturlæsning. Men meget god opgave.
 • 03-11-2017
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig fin udgangspunkt for SSO-skrivere. Meget fin opgave, godt eksempel. :)
 • 27-01-2017
  Givet af Elev på 4. år
  God og overskuelig opgave.