SSO om den finske vinterkrig

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 12
 • 15
 • 5216
 • PDF

SSO om den finske vinterkrig

Større skriftlig opgave (SSO) i Historie om den finske vinterkrig.

Opgaveformulering

• Finlands udenrigspolitik fra 1917 – 39.
• Analyse af årsager til Vinterkrigen.
• Kort redegørelse af Vinterkrigens forløb.
• Redegørelse af Finlands forhold til omverdenen efter Vinterkrigen.

Indhold

Indledning
Analyse af mulige årsager til krigen
Krigens forløb
Vurdering af Finlands forhold til omverden
Konklusion
Summary

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt Vinterkrigen som emne, da historie for mig er spændende og interessant samtidig er
Vinterkrigen et område jeg ikke tidligere havde beskæftiget mig med. Desværre blev jeg overrasket over, at der ikke findes mere litteratur tilgængeligt på de danske biblioteker, hvorfor jeg brugte megen tid på at kontakte mennesker der eventuelt havde adgang til konkrete informationer.
Alt dette taget i betragtning synes jeg selv, at opgaven er blevet god og jeg har haft nogle fornøjelige timer med udarbejdelsen af denne ”Større skriftlig opgave”.

---

Finland har gennem århundreder været kastebold og krigsskueplads mellem store nationer. Landet har været en del af både Sverige og Rusland gennem tiderne. I 1807 fandt et forsoningsmøde sted i Tilsit, mellem den russiske zar, Alexander den I og Frankrigs kejser Napoleon. Mødets udfald blev, at Rusland lovede at presse Sverige med i en handelsblokade mod den fælles fjende England.
Sverige nægtede imidlertid at efterkomme de russiske krav, og Alexander så ingen anden udvej end at tvinge sin vilje igennem med magt. Vejen til Sverige gik gennem Finland, og i 1809 var Finland erobret og en del af det Russiske rige. Finland fik dog lov at have selvstyre og egen lovgivende forsamling. (Hansen.1982.s.20)
Fra 1870erne og frem begyndte den politiske situation i Rusland at bevæge sig mere og mere i retning af et styre udelukkende centreret omkring den enevældige zars magt. Rusland opfattede den slaviske kultur som alle andre kulturer overlegen. Det blev besluttet at styrke Rusland vha. ensretning i hele riget og i de underlagte nationer. Russisk skulle være hovedsproget i hele riget og al lovgivning skulle dikteres fra Sct Petersborg, dette betød bl.a. at den særordning Finland havde med eget styre måtte væk. I 1898 udnævnte Zar Nikolaj II, Nikolaj Ivanovitj Bobrikov til generalguvernør i Finland. Hans mål var at gøre Finland til en provins i Rusland, Finland skulle russificeres. Dette faldt ikke i gode hænder i Finland, og skulle senere føre til at Finland løsrev sig.(Hansen.1982.S.24)
Første verdenskrig brød ud i 1914, mellem de to alliancer Tyskland, Østrig-Ungarn på den ene side og Rusland, England og Frankrig på den anden side. Dette tændte et håb i Finland; måske var tiden ved at være moden til at rive sig løs fra Rusland. Finland var dog realistisk og vidste, at de på ingen måde kunne klare denne opgave alene; de behøvede hjælp. Og hvem ville ... Køb adgang for at læse mere

SSO om den finske vinterkrig

[1]
Bedømmelser
 • 31-03-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god tekst, kan hjælpe meget hvis man har noget baggrunds viden i forvejen