SSO om Amish-sekten og overgangsriter | Religion B

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 7
  • 12
  • 3851
  • PDF

SSO om Amish-sekten og overgangsriter | Religion B

En SSO i Religion B på HF, der omhandler Amish-sekten i USA med perspektivering til Jehovas Vidner og Faderhuset og undersøgelse af overgangsriter.

Indhold

Indledning
Historie
Afstand til den moderne verden
Ordnung
Gelassenheit
Religion / Kultur
Rumspringa
Konklusion
Engelsk resumé
Litteraturliste

Uddrag

Jeg har valgt at skrive om Amish, fordi jeg synes, at det er spændende at få bekræftiget eller afkræftet de myter og fordomme, der er om dette folk. Såsom: Er de undertrykte? Er de hjernevasket? Og Er flerkoneri tilladt? Jeg vil også gerne forstå mig på samfund som isolerer sig på baggrund af religion (Specielt inden for kristendom), og hvad der ligger til grund for, at de lever, som de gør. Har jeg belæg for min umilddelbare sammenligning med Faderhuset og Jehovas vidner? Hvorfor bruger de ikke elektricitet, biler, eller andre moderne hjælpemidler? Min umilddelbare viden til rumspringa er, at det er en tid, hvor alle de unge går helt amok, drikker og horer uden ende, men er det virkelig sådan for alle? Og passer dette “ritual” ind i Van Gennep's model for overgangsritualer?

AFSTAND FRA DEN MODERNE VERDEN
Amish lever af landbrug og håndværk, men også her skinner deres leveregler igennem. Mange af de
ting Amish gør kan, som tidligere nævnt, forklares ud fra et hensyn til familien. De bruger ikke
landbrugsmaskiner og kun få landmænd bruger traktor. De, der bruger traktor, har fjernet
gummidækkene10, da fart er lig travlhed, og travlhed giver mindre tid til familien. Den behagelige
kørsel ville også medføre, at man har mulighed for at længere væk, igen fra familien. Biler er derfor
heller ikke tilladt De samme regler gælder for hestevognene, som er Amish-folkets eneste større
transportmiddel, men her ser man, at Amish-samfundet også indretter sig efter den moderne verden.
De skal være udstyret med lys for at færdes i trafikken,11 hvilket man inden for Amish har
accepteret, da der sker mange ulykker hestevognsulykker12 og lovgivningen skal følges. Amish
bruger ikke landbrugsmaskiner i deres arbejde, fordi landbruget er et familiefortagende og alle har
deres opgaver, store som små. Med maskiner risikerer man, at børn og ældre overflødiggøres og
derved ikke have noget at tage sig til... Køb adgang for at læse mere

SSO om Amish-sekten og overgangsriter | Religion B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.