SSO - Overgangen fra Osmannerriget til Atatürk

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 7
 • 13
 • 4818
 • PDF

SSO - Overgangen fra Osmannerriget til Atatürk

SSO'en i Historie B indeholder en redegørelse af overgangen fra Osmanneriget til det tyrkiske republik. I opgaven belyses Atatürks bedrifter og holdninger til sekularisering. Desuden perspektiveres der til Tyrkiets nuværende position og udvikling.

Lærers kommentar

Censor "Opgaven er fint besvaret, enkle fejl, manglede en eller to henvisninger, dog bortset fra disse enkle fejl, har jeg lært meget nyt om emnet" Hist, lærer: Flot besvaret, manglede enkle henvisninger, meget flot perspektiveret.

Elevens kommentar

jeg mangler enkle henvisninger, i min perspektivering, - hvor jeg udtaler mig om Recep Tayip Erdogan - det er fra tyrkiske nyheder. Desuden er der enkle sprogfejl.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Redegørelse 3
Mustafa Kemal Atatürk og de 6 pile 3
Analyse 5
vurdering 7
Perspektivering af sekulariseringsproblematikken 9
Konklusion 11
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg først introducere slutningen på Osmannernes storhedstid og starten på republikken Tyrkiet. Derefter vil jeg med særlig henblik på Atatürks bedrifter, og fremgangsmåde, komme frem til resultaterne af sekulariseringen, herunder de positive og negative resultater, hvor jeg vil fokusere på kritikken der fulgte med hans indstilling overfor religionen islam, og den meget stærke holdning om at modernisere Tyrkiet. Som eksempler til hans fremgangsmåder, vil der i opgaven være stillet et program frem som Atatürk og kemalisterne, har fulgt. Til sidst vil jeg konkludere hvordan Tyrkiet ser ud i dag, herunder vil jeg inddrage tørklæde forbuddet, og forklare hvorfor Tyrkiet er som den er i dag. For at få størst viden indenfor området, har jeg valgt at gøre brug af materialer, udgivet af historiker, der har foretaget den nødvendige kildekritik, og research. Jeg har desuden valgt at gøre brug af samfundsvidenskabelige artikler, fundet på Ebscohost.

Redegørelse
Sultanens magt over sine undersåtter svækkedes, da de Europæiske stater alle gennemgik en moderniseringsproces, som Osmannerriget ikke kunne følge med på. Dette førte til at sultanens centrale magt svækkedes og riget blev splittet. Selvom sultanen har prøvet at styrke centralmagten, som det foregik i Europa, var indsatsen ikke tilstrækkelig og så var det også for sent. Selvom folket frygtede staten pga. de reformer sultanen vedtog i ønske om at holde trit med Europa, ville man ikke afskaffe Kalifatet og sultanen. Efter en række begivenheder om fredstraktaten i 1920 og fordelingen af resterne af Osmannerriget, ”Sevres-traktaten” var Sultanen klar til at forsone sig med de Europæiske stater, hvilket den tyrkiske ... Køb adgang for at læse mere

SSO - Overgangen fra Osmannerriget til Atatürk

[9]
Bedømmelser
 • 05-12-2011
  har du fået 7 i SSO for det her?... laver du sjov?.. det fint,, men hvor er din problemstilling?
 • 17-04-2014
  Bestemt god opgave, dog med en del mangler. Men god insprirationskilde...
 • 11-03-2015
  en rigtig god opgave anbefales
 • 18-11-2014
  super godt materiale

Materialer relateret til SSO - Overgangen fra Osmannerriget til Atatürk.