SSO - Afkolonisering: Ghana omkring uafhængigheden

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 12
 • 29
 • 9416
 • PDF

SSO - Afkolonisering: Ghana omkring uafhængigheden

Større skriftlig opgave (SSO) i Historie B om Ghana i tiden før, under og efter uafhængigheden. Opgaven beskriver nationalistbevægelsernes tilblivelse som de blev i den tid hvor stormagterne valgte at påbegynde afkoloniseringen.

Problemformulering

Redegørelse for den britiske afkoloniseringsproces i Afrika efter anden verdenskrig med særlig fokus på Ghana

Undersøgelse af afkoloniseringen af Ghana med inddragelse af Tanzania

Diskussion af begrundelse for fortsat samarbejde med den forhenværende kolonimagt gennem commonwealth

Vurdering af Afrikas underudvikling og manglende økonomisk integration på verdensmarkedet

Lærers kommentar

Mundtligt sagde min lærer, at min SSO nok var lidt mere end et 12-tal og at de var en fornøjelse at læse.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse for den britiske afkoloniseringsproces i Afrika efter anden verdenskrig med
særlig fokus på Ghana 5
Hvorfor kolonisering? 5
Hvor er modstanden? 5
Den Kolde Krigs indvirkning 6
Nationalistiske bevægelser 7
Da Guldkysten blev til Ghana – Den første koloni til at få uafhængighed 7
Ghana kan ikke beskrives som den generelle vej til uafhængighed 8
Undersøgelse af afkoloniseringen af Ghana med inddragelse af Tanzania 9
Kwama Nkrumah: Udsigterne for Afrika 9
Var den socialistiske brede appel i befolkningen årsag til Ghanas stilfærdige fremtid? 9
Økonomisk dilemma eller for ambitiøse mål? 10
Kunne Storbritannien have beholdt magten over Ghana? 12
Ghana og Tanzania – Nationalistiske forskelle 13
Ghana og Tanzania – Slap Vestafrika lettere? 14
Ghana og Tanzania efter uafhængigheden 15
Diskussion af begrundelse for fortsat samarbejde med den forhenværende kolonimagt
gennem commonwealth 16
Vurdering af Afrikas underudvikling og manglende økonomisk integration på
verdensmarkedet 17
Et nyt kig på udsigterne for Afrika 17
Teorier for udviklingslande 17
Afrikas perifere placering 18
Kinas stigende rolle for Afrikas økonomi 18
Sammenhængen mellem folkesundhed og økonomisk udvikling 19
Generaliseringen af Afrika 19
Konklusion 19
English Abstract 21
Litteraturliste 22
Bilag 26

Uddrag

Indledning
Da jeg startede med at arbejde på denne opgave, havde jeg, foruden at skrive en god opgave, et mål om at tilegne mig en masse viden omkring Afrika. Min personlige interesse grunder i mine fordomsfulde forestillinger om den almene afrikaner, som jeg godt ved er forkerte, men ikke har kunnet punktere, fordi jeg ikke har et alternativt billede at sætte i stedet for. Jeg havde derudover en interesse i at afdække grunden til, at Afrika tilsyneladende stadig lider under kolonitidens
problemstillinger.

Ud fra problemformuleringen har jeg valgt at dele opgaven op i følgende 4 hovedafsnit:
1. En kronologisk redegørelse for afkolonisering, hvor jeg meget kortfattet beskriver koloniseringen, men har primært fokus på de elementer som førte til afkolonisering, med specielt fokus på Ghana. Jeg afslutter dette afsnit ved kortfattet at kigge på andre afrikanske lande, samt Storbritanniens kolonier som helhed.

2. En analyse af omstændighederne for afkoloniseringen af Ghana. Jeg tager udgangspunkt i, uden at være begrænset til, vedlagt bilag 1 ”Udsigterne for Afrika” af Kwama Nkrumah fra 1958. Af underpunkter vil jeg analysere de sociale, politiske og økonomiske omstændigheder for Ghanas afkolonisering og eftertid. Jeg afslutter på komparativ vis med at sætte Ghana i forhold til Tanzania for at belyse ligheder og forskelle.

3. En diskussion af Nkrumahs begrundelse for fortsat samarbejde med den forhenværende kolonimagt gennem Commonwealth.

4. En vurdering af Afrikas fortsatte placering som en del af den tredje verden, hvor jeg inddrager og kommenterer aktuelle teorier for udviklingslande, samt giver et panoramisk billede af elementer som jeg mener, har betydelig indvirkning herpå.

Jeg har desuden valgt ikke at holde mig udelukkende til tidsperioden hvori selve afkoloniseringen fandt sted. Jeg arbejder dermed også med tiden umiddelbart efter afkoloniseringen, fordi det er min opfattelse, at de efterfølgende historiske konsekvenser giver en bedre forståelse af selve afkoloniseringens forløb.
I forlængelse af ovenstående punkter, vil jeg konkludere hvad jeg har fundet. Sidst i opgaven vil litteraturliste og bilag kunne findes, samt en sammenfatning af opgavens problematiseringer og konklusion på engelsk... Køb adgang for at læse mere

SSO - Afkolonisering: Ghana omkring uafhængigheden

[2]
Bedømmelser
 • 15-12-2011
  RIGTIG GODT!!! meget brugbart til generel skrivning om ghana og/eller kolonisering/afkolonisering.
 • 28-02-2014
  Super god hjælp.....