SOP: Velfærdsstaten i USA i International Økonomi og Engelsk

SOP: Velfærdsstaten i USA i International Økonomi og Engelsk

Dette SOP i International Økonomi A og Engelsk A går i dybden med Velfærdsstaten i USA - I denne forbindelse indeholder den en redegørelse for den amerikanske velfærdsstat.

Herudover indgår en analyse af de problemstillinger velfærdsstaten står overfor med henblik på Obamas health care.

Og slutteligt gives der i opgaven en vurdering af hvordan fremtiden ser ud for velfærdsstaten i USA.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Problemformulering
Metodemæssige overvejelser:
Opbygningen af den amerikanske velfærdsstat
Velfærdsstat
Forskellen på de tre velfærdsmodeller
Starten på velfærdssystemet
Velfærdsprogrammer til rådighed i USA
Velgørenhed
Udfordringer for den amerikanske velfærdsstat med fokus på Obamas sundhedsreform
Barack Obama
Hvad betyder sundhedsreformen
Forskellige grupper
Befolkningens modvilje
Går sundhedsreformen i strid med forfatningen
Babyboomet
Delkonklusion
Fremtiden for den amerikanske velfærdsmodel
Det store spørgsmål
Det Demokratiske parti
Det republikanske parti
Konklusion
Bilagsoversigt:
Litteratur liste og kilder:

Uddrag

"Et liberalistisk land hvor tankegangen er fokuseret omkring at man får det man fortjener, er hvad de fleste vil tænke på når det handler om USA. Nationen bygger på nogle værdier som dele af befolkningen mener, er gyldige for evigt.

Siden Barack Obama blev præsident har fokusset på sundheden og velfærden været stigende. Sundhedsreformen som bl.a. skal være med til at give den amerikanske befolkning en sygesikring, har splittet landet på baggrund af de politiske holdninger.

Min interesse for USA er kommet i takt med vores studietur til Washington, New York og Boston. Turen gav mig et indblik i og en lyst til at fordybe mig i, på hvilke måder landet er anderledes i forholdt til Danmark og hermed idéen til mit emnevalg som er velfærdsstaten i USA. Men hvordan fungerer velfærden og hvordan ser fremtiden så egentlig ud for den amerikanske velfærdsstat?

Jeg vil gennem min opgave komme ind på hvad der karakterisere en velfærdsstat og hvad forskellen er på de tre velfærdsmodeller, heraf tage mest udgangspunkt i den liberale da det er den som er gældende i USA.

For at give er overblik over hvordan velfærdsstaten i USA startede vil jeg forklare Franklin D. Roosevelts New Deal politik og herefter gøre rede for hvilke velfærdsprogrammer der står til rådighed for en amerikansk borger.

Endvidere vil jeg komme ind på hvad der også præger velfærden USA udefra og derfor vil beskrive hvor stor en betydning velgørenhed har for landet.

I min analysedel vil jeg finde frem til de udfordringer som velfærdsstaten i USA lige nu står overfor. For at gøre det meget nutidigt vil dette analyseres med et overordnet fokus på Barack Obamas sundhedsreform som blev vedtaget i marts måned år 2010.

Jeg vil i hovedtræk forklare hvad sundhedsreformens omfang og beskrive hvad der ligger til grund for de udfordringer jeg har fundet frem til, samt hvad det kan komme til at betyde. Til slut vil jeg diskutere fremtiden for den amerikanske velfærdsmodel som det ser ud lige nu.

Her vil jeg kigge på præsidentvalget som kommer til at foregår i år og hermed vurdere vil der evt. vil ske hvis USA får en ny præsident eller hvis Barack Obama forbliver præsident. Her vil jeg stille republikanernes og demokraternes syn på velfærd og deres politiske holdninger op mod hinanden.

Det konkrete mål med opgaven er at give et godt eksempel på USA's situation nu men også i fremtiden og en måde at forstå de problemstillinger der ligger overfor velfærdsstaten."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Velfærdsstaten i USA i International Økonomi og Engelsk

[6]
Bedømmelser
 • 21-12-2015
  God opgave, med man brugbare ting. Dog er formuleringerne og det sproglige ikke helt i top. Tvivler på at den har fået 12.
 • 29-03-2013
  En helt fantastisk SRP. Super god til inspiration. Helt styr på kilder. Super flot sprog
 • 07-02-2014
  Virkelig god opgave, hjælper meget :)
 • 20-01-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave. kommer rundt omkring meget