SOP om Apple i Afsætning A og IT B

 • HHX 3. år
 • Afsætning A, It B, SOP
 • 10
 • 27
 • 7445
 • PDF

SOP om Apple i Afsætning A og IT B

SOP om Apple skrevet i fagene Afsætning A og IT B.

Det primære emne for opgaven er en analyse af Apples produkt iPod på det danske marked, og der kigges i denne forbindelse på bl.a. købsadfærd, markedsforhold, målgruppe, vækststrategier, medieobjekter og formål for Apple.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Situationsanalyse 2
Intern analyse 2
PLC kurven 2
SW analyse 3
Ekstern analyse 4
Generelle markedsforhold 4
Efterspørgselsforhold 5
Konkurrenceforhold 5
Skydeskivemodel 5
Konkurrenceform 7
Branche- og konkurrentanalyse 8
Porter's five forces 8
Konkurrentanalyse 9
Distributionsforhold 11
OT analyse 11
Markedsføringsstrategi 12
Hovedstrategier 12
Konkurrencestrategi 12
Målgruppestrategi 12
Positioneringsstrategi 13
Anvendelse af de 4 P'er 13
Målgruppe 14
Karakteristik af købsadfærden 15
Deltagere i købsbeslutningen 15
Købsadfærdstype 15
Udviklingstendenser 17
Vækststrategier 18
Hjemmesideanalyse 19
Formål og målgruppe 19
Medieobjekter 19
Farver 19
Typografi 19
Interaktivitet 19
Billeder og video 20
Navigation 20
Navigationsstruktur 20
Navigationsmetode 20
AIDA modellen 20
Promotionsstrategi 21
Eventuelle ændringer på siden 21
Konklusion 23
Litteraturliste 24

Uddrag

Jeg vil i min opgave foretage en analyse af Apple på det danske marked. Jeg vil komme med en situationsanalyse samt et billede af virksomhedens markedsføringsstrategi i forhold til deres produkt; iPod.

"I situationsanalysen vil jeg blandt andet komme ind på en række forskellige konkurrenceforhold, efterspørgselsforhold, en brancheanalyse osv.

Det vil være en blanding af interne forhold, en SW analyse, og så en ekstern analyse, som blandt andet er nogle af de ovenstående forhold, jeg har nævnt samt nogle andre. Alt dette vil så munde ud i en samlet vurdering af den interne og eksterne analyse.

I Apples markedsføringsstrategi i forhold til iPod'en vil jeg komme med en række hovedstrategier plus strategier vedrørende de 4 P'er.
Derudover vil jeg redegøre for iPod'ens forskellige målgrupper og komme med en karakteristik af købsadfærden.

Ydermere vil jeg komme med en redegørelse for, hvilke udviklingstendenser, der kan påvirke iPod'ens afsætningsmuligheder på det danske marked, og komme med en vurdering af, hvordan Apple skal forholde sig til disse tendenser – herunder vil jeg komme med en vurdering af, hvilke eventuelle ændringer dette kan medføre i virksomhedens samlede parametermix. Endvidere vil jeg komme med forskellige bud på, hvilke vækststrategier Apple skal fokusere på i fremtiden på det danske marked.

Udover det ovenstående vil jeg analysere iPod'ens danske hjemmeside, og redegøre for, hvordan hjemmesiden bruges som en del af virksomhedens samlede promotionstrategi. Jeg vil også diskutere i hvor høj grad hjemmesiden fungerer, og komme med nogle forslag til aktuelle og eventuelle fremtidige ændringer.

Alt dette vil til sidst munde ud i en konklusion, hvor de vigtigste besvarelser af ovenstående indledning vil blive samlet.

Da der er forholdsvis stor forskel på de 4 forskellige typer af iPods, der findes, vil det, hvor andet ikke er nævnt, være deres iPod classic, der bliver gået i dybden med.

I selve opgaven har jeg valgt at sætte modeller ind. Grunden til, at jeg har gjort det, er for at gøre det mere overskueligt for læseren, så man for eksempel ikke skal til at bladre i siderne."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Apple i Afsætning A og IT B

[27]
Bedømmelser
 • 14-12-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den er ved at blive lidt forældet, men dog er største delen meget brugbart og kan bestemt hjælpe meget! Tak for det :-)
 • 21-05-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, den hjalp mig rigtig meget med min opgave "Thumps up"
 • 19-03-2014
  virkelig god opgave den hjalp mig virkelig i gang
 • 09-06-2012
  Det er en fin opgave

Materialer relateret til SOP om Apple i Afsætning A og IT B.