SOP: Symboler i Kunst og Reklame i Dansk og Kommunikation/IT

  • HTX 3. år
  • SRP (Dansk A, Kommunikation/It A, SOP)
  • 10
  • 19
  • 5329
  • PDF

SOP: Symboler i Kunst og Reklame i Dansk og Kommunikation/IT

SOP om Symboler i Kunst og Reklame, skrevet med brug af fagene Dansk A og Kommunikation/IT A, hvor jeg i opgaven bl.a. giver en redegørelse for anvendelsen af billedsprog i reklameverdenen, og kigger på "Mellem Propaganda, reklame og kunst" af Lasse Lavrsen.

Opgaveformulering

Redegør for reklameverdenens billedsprog, med udgangspunkt i symboler og hvordan de påvirker betragterens underbevidsthed.
Analysér og find sammenhænge eller modsætninger mellem symboler i kunstens verden og reklameverdenen. Tag udgangspunkt i eksempler.
Inddrag i den besvarelse artiklen: ”Mellem propaganda, reklame og kunst”, Lasse Lavrsen, Infor-mation, 02-05-2004.
Besvarelsens omfang skal være 10-12 sider (21000-25200 tegn uden mellemrum); hertil kommer bilag med illustrationer mv.
Der skal udarbejdes et resumé på engelsk af opgavebesvarelsen (ca. 20 linjer).

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 5
Symbolernes plads i reklameverdenen 6
Symbolerne og det underbevidste 7
Symboler i reklame 10
Symboler i kunst 12
Sammenholdning af symbolers anvendelse i kunst og reklame 15
Konklusion 17
Kildehenvisninger 18

Uddrag

"Indledning:

Symboler findes overalt i vores hverdag. Nogle symboler er placeret bevidst, mens andre er fremkommet ubevidst. Symbolerne sender skjulte budskaber, og får gang i det underbevidste. Underbevidstheden søger efter symboler, så ens behov og ønsker kan blive opfyldt.
Det er interessant at se på, hvordan reklamer bruger symboler.

For at få folk til at købe et givent produkt, fordi ens underbevidsthed mener, at det kan opfylde ens ønsker og behov.

Dette emne er utrolig stort, da der både er mange typer af symboler og mange stilarter indenfor kunst. Derfor har jeg valgt at lave en afgrænsning, så der kun fokuseres på seksuelle symboler indenfor reklamer og surrealistisk kunst.

Ved at sammenligne disse to meget forskellige visuelle mediers brug af symboler, kan man få en fornemmelse af, hvad der bliver lagt vægt på i henholdsvis reklameverdenen og i den kunstneriske verden.

For at kunne forstå brugen af symbolerne, er det vigtigt at have en baggrundsviden. De første afsnit diskuterer derfor symboler generelt, samt nogle af de mest centrale teorier om det ubevidste. Herefter bliver der taget fat på nogle forskellige reklamer og kunstværker, for at finde ud af, hvordan de gør brug af den valgte type af symboler. Endelig diskuteres ligheder og forskelle i brugen af symboler."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Symboler i Kunst og Reklame i Dansk og Kommunikation/IT

[1]
Bedømmelser
  • 25-09-2014
    En rigtig god srp opgave