SRP om Columbine og Skolemassakrer i Engelsk og Psykologi

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
 • 7
 • 22
 • 9040
 • PDF

SRP om Columbine og Skolemassakrer i Engelsk og Psykologi

SRP om Skolemassakrer og Columbine High School massakren, skrevet i Psykologi B og Engelsk A, med perspektivering til en dansk skolemassakre.

Nøgleord:
Analyse af bowling for columbine, kriminologi, marginalisering, afvigeridentitet og aggression.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning / metode 3
Evolutionær psykologi 3
Aggression 4
- Kønsforskelle 4
- Psykoanalysen 5
Kriminologi 7
Marginalisering og afvigeridentitet 10
- Afvigeridentitet 11
- Marginalisering 12
- Aggression 12
Columbine High School massacre 13
Dylan Bennet Klebold 13
Eric Harris 14
Bowling for Columbine 16
- Michael Moore 16
- Analyse af Bowling for Columbine 16
Perspektivering 20
- Mediernes betydning 21
Konklusion 22

Uddrag

"Indledning/Metode
Menneskesindet er fascinerende, men psyken hos en morder er om muligt endnu mere fængslende og interessant.

Hvad får to high school elever til at planlægge og udføre en morderisk plan? Hvad får to unge drenge til at udføre en massakre på deres skolekammerater?
Jeg vil i min opgave undersøge hændelsen på Columbine High School, i forbindelse med skolemassakren og se på forskellige teorier, hvorefter jeg vil give en begrundelse for valget. Dette vil jeg gøre med henblik på at kunne forklare både Dylan og Erics situation.

Jeg vil gøre rede for aggressionens og kriminologiens teorier. For at belyse teorierne omkring aggression vil jeg beskæftige mig med forskellige psykologer og deres tolkning af aggressionens betydning.

For at få den viden må jeg gøre brug af humanistiske metoder i form af psykologiske teorier og begrundelser. Men det er ikke nok kun at fokusere på det humanistiske, men også på det naturvidenskabelige i form af det biologiske med fokus på det genetiske.

Jeg vil ved hjælp af nogle samfundsmæssige metoder skabe klarhed omkrig kriminologi. For at dette kan lade sig gøre vil jeg ”træde ind” på det samfundsvidenskabelige fakultet for at kunne begrunde mit samfundsmæssige metode brug.

Jeg vil ved hjælp af nogle kilder samle baggrunds informationer om Dylan og Eric, hvorefter jeg vil analysere deres liv, miljø og sociale aspekter.

Herefter vil jeg se på dokumentarfilmen Bowling for Columbine, hvori jeg vil analysere nogle passager, og skabe et bedre billede af både Michael Moores manipulerende måde at fremstille våbenlovgivningen og våbenindustrien på, samt dens generelle påvirkning af os som seere.

Jeg vil perspektivere og drage paralleller til en skolemassakre i Danmark. Her vil jeg inddrage den vedlagte artikel. Sidst beskriver jeg min holdning til mediernes betydning på situationer som Columbine High School hændelsen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Columbine og Skolemassakrer i Engelsk og Psykologi

[11]
Bedømmelser
 • 05-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  ok til inspiration. Der mangler dog nogle kilder til en del facts + flere sproglige fejl
 • 30-01-2010
  ok opgave - beskrivelsen af drengene er lidt for lange
 • 19-02-2015
  En RIGTIG god opgave om Columbine og Skolemassakrer
 • 29-10-2013
  nice...................

Materialer relateret til SRP om Columbine og Skolemassakrer i Engelsk og Psykologi.