SOP: Alkohol og Opioider i Kroppen i Biologi og Matematik

 • HTX 3. år
 • SRP (Biologi B, Matematik A, SOP)
 • 10
 • 24
 • 4654
 • PDF

SOP: Alkohol og Opioider i Kroppen i Biologi og Matematik

SOP om optagelse og metabolisering af Alkohol og Opioider i kroppen, skrevet med anvendelse af fagene Biologi B og Matematik A - i opgaven giver jeg en omfattende gennemgang af nervesystemet, både opbygning og funktion, hvorefter jeg undersøger indtagelsen af stofferne og hvordan disse nedbrydes i kroppen. Slutteligt diskuterer jeg konsekvenser i forbindelse af stofafhængighed.

Opgaveformulering

Beskrivelse af nervesystemets anatomiske og funktionelle opbygning. Forklaring af begreberne pre- og postsynaptisk nervecelle, transmitterstoffer og receptorer.

Redegørelse for hvordan henholdsvis alkohol og et opioid optages og nedbrydes i kroppen og forklaring om hvordan indtagelsen af de to stoffer kan skabe afhængighed.

Opstilling af et matematisk udtryk for stoffernes respektive nedbrydningshastighed (metaboliseringen af giftstoffet i kroppen pr. tidsenhed) og løsning af udtrykkene.

Overvejelse og diskussion af konsekvenserne af afhængighed for henholdsvis personen selv og samfundet med inddragelse af de matematiske funktioner for nedbrydning af stofferne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

INDLEDNING 6
HOVEDAFSNIT 6
Nervesystemet 6
Nervecellen 7
Transmitterstoffer og receptorer 9
Nervesystemets Anatomiske opdeling 10
Det perifere nervesystem 10
Centralnervesystemet 10
Blodhjerne-barrieren 11
Funktionel opdeling 11
Alkohol 12
Alkohols optagelse i kroppen 12
Alkohols nedbrydning i kroppen 13
Alkohol afhængighed 16
Opioider 17
Opioiders optagelse i kroppen 17
Opioiders nedbrydning i kroppen 18
Opioide afhængighed 22
Konsekvenser af afhængighed 22
Personlige konsekvenser 22
Samfundsmæssige konsekvenser 23
KONKLUSION 24
LITTERATURLISTE 25

Uddrag

"Indledning:
Mennesket har altid søgt belønning, når vi har opnået nye motoriske færdigheder, tilfredsstillet vores behov for mad og drikke eller haft sex, er vi blevet belønnet, ved at dopamin er blevet brugt som transmitterstof, som har aktiveret vores belønningssystem i hjernen.

Senere i vor historie, har vi fundet andre måder at opnå belønning. Opiumsvalmuen og alkohol har man kendt, brugt og blevet afhængig af siden 5000år f.K. Siden dengang er brugen kun vokset, og vi står i dag i en situation, hvor samfundet taber milliarder pga. dette misbrug.

Men hvorfor bliver vi tilfredsstillet af at indtage disse stoffer, og hvordan bliver de optaget og nedbrudt i vores krop? Dette vil jeg undersøge i denne opgave, hvor jeg biologisk vil gå ind og undersøge og beskrive de biologiske processer der sker, herunder nervesystemet og nervecellens opbygning, transmitterstoffer og receptorer.

Derudover vil jeg matematisk opstille et udtryk for stoffernes respektive nedbrydningshastighed. Slutteligt vil jeg se på både de samfundsmæssige og personlige konsekvenser af et misbrug af stofferne, hvor jeg også vil inddrage matematiske funktioner for nedbrydelse af stofferne."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Alkohol og Opioider i Kroppen i Biologi og Matematik

[5]
Bedømmelser
 • 01-02-2014
  OK opgave - fin til inspiration. Dog kan den umuligt være til et 10-tal - matematikdelen halter taget taget i betragtning af, at det er på A-niveau.
 • 14-12-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget fin opgave, med nogle mangler, men ellers okay :) Der mangler nogle illustrationer.
 • 21-11-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig bybdegående aflevering
 • 06-04-2015
  En god opgave med få mangler