SRP om Køn og Identitet i det Senmoderne Samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
  • 7
  • 19
  • 6748
  • PDF

SRP om Køn og Identitet i det Senmoderne Samfund

SRP'et indeholder en redegørelse for psykologiske teorier indenfor kønsroller. Derudover består den af en dybdeborende analyse af romanen "Fight Club" og en diskussion af mænds rolle i det senmoderne samfund + en perspektivering til bl.a. Carl Mar Møller og Mads Christensen.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet.

Lærers kommentar

Super god og dybdeborende analyse og fin inddragelse af de psykologiske teorier i samme.

Elevens kommentar

Redegørelsen for de psykologiske teorier er for kort - det ligger til omkring et 4-tal, mens analysen af bogen Fight Club ligger til 10 eller 12, men da begge dele tæller lige meget, er den endelige karakter blevet 7.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Redegørelse 2
2.1 Anthony Giddens 2
2.2 Ole Vedfelt 3
2.3 Erich Seligmann Fromm 5
3.0 Analyse 5
3.1 Komposition 6
3.2 Fortælleren 6
3.3 Tema og budskab 8
3.3 Symboler 9
3.5 Tyler 11
4.0 Diskussion 14
5.0 Konklusion 17
6.0 Litteraturliste 18

Uddrag

1.0 Indledning
De fleste vil kunne nikke genkendende til det, når man siger, at vi lever i et vestligt samfund, hvor kvinder får større og større indflydelse. Nogen vil gå så langt som at sige, at det er et feminiseret samfund, hvor mændene ikke får mulighed for at udfolde sin maskuline identitet. I stedet skal han være hjemmegående, se godt ud og være sjov alt imens han giver partneren modstand, har medgang på jobbet og er ”en rigtig mand”. Der er intet at sige til, at mændene i det senmoderne samfund bliver forvirrede, når de skal spille på så mange arenaer. Så hvordan håndterer mændene dette?
Det vil jeg se nærmere på vha. en redegørelse af Ole Vedfelts teori omkring løsrivelse fra det kvindelige samt Giddens teori om, hvordan vi i det senmoderne samfund får vores verden til at hænge sammen på trods af de mange forskellige arenaer, vi skal spille på.
Dernæst vil jeg analysere bogen Fight Club med fokus på det mandlige køn, specielt hos fortælleren og hans alterego Tyler Durden, og til sidst vil jeg diskutere mandens rolle i det senmoderne samfund. I den forbindelse vil jeg inddrage et klip fra Carl Mar Møllers alternative form for behandling samt hans artikel ”Manden er fremtidens taber”.

2.0 Redegørelse
2.1 Anthony Giddens
Anthony Giddens (f. 1938) er yderst relevant, når man snakker om identitet i det senmoderne samfund. I det førmoderne samfund bestemte ens køn, sted og stand ens identitet, mens det i langt højere grad er individet selv der bestemmer sin identitet i det senmoderne samfund . Ifølge Giddens betyder den kulturelle frisættelse og det, at det enkelte individ frigøres fra traditionerne, at identiteten i højere og højere grad bliver et refleksivt projekt. Dette betyder, at den enkelte bliver... Køb adgang for at læse mere

SRP om Køn og Identitet i det Senmoderne Samfund

[1]
Bedømmelser
  • 19-12-2012
    Skide god! den hjælper godt til eksamen