SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne Samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Dansk A)
 • 12
 • 25
 • 8426
 • PDF

SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne Samfund

Opgaven indeholder en redegørelse for begrebet "identitetsdannelse", ved hjælp af Anthony Giddens og Pierre Bourdieu. Der trækkes senere på Zygmunt Baumans teori om sociale klasser.

Senere en analyse og fortolkning af Naja Marie Aidts "Store træers grønne mørke" fra novellesamlingen "Bavian" fra 2006. Samfundsteorierne fra Giddens og Borudieu sættes i relation til analysen af "Store træers grønne mørke", og Naja Marie Aidts novellesamling og forfatterskab bruges til at diskutere, hvordan identitetsdannelse finder sted.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet.

Studienets kommentar

Et flot studieretningsprojekt som spænder bredt fra teorier fra samfundsfag til analyse af Naja Marie Aidts "Store træers grønne mørke". Opgaven er et godt eksempel på, hvordan man får to fag til at spille sammen.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
1.1. Identitet som begreb
1.2. Fra et traditionelt samfund til et senmoderne samfund
1.3. Ontologisk sikkerhed og eksistentiel angst
1.4. Et dynamisk samfund
1.5. Selvidentitet og øget refleksivitet
1.6. Bevidsthedsniveauer
1.7. Pierre Bourdieu – om felter, kapital og habitus
1.8. Zygmunt Bauman - sociale klasser
2.0. Naja Marie Aidt – Store træers grønne mørke
2.1. Analyse
2.2. Fortolkning
3.0. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Det præmoderne samfund var styret af traditioner, normer og værdier, som i det senmoderne samfund radikaliseres igennem bl.a. sekularisering, industrialisering og urbanisering. Det enkelte individs individuelle rammer bliver udfordret, idet vi er gået fra en primær socialisering til en sekundær socialisering, ændringen af dette har opstillet et essentielt spørgsmål hos det enkelte individ: ”Hvem er jeg?”.

Denne radikalisering undersøges med fokus på Anthony Giddens og Pierre Bourdieus polariserede teorier om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, hvori der trækkes på Zygmunt Baumans teori om samfundsklasser. Endvidere vil der igennem en hermeneutisk metode fremtræde en analyse og fortolkning af Naja Marie Aidt's novelle ”Store træers grønne mørke” fra novellesamlingen ”Bavian”, der sammen med denne novellesamling benyttes til sammenfatning af den samfundsfaglige induktion og Ideologikristiske analyse.

Dette benyttes til en senere tværfaglig diskussion af Naja Marie Aidts litteratur i relation til det enkelte individs identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Dette emne er essentielt, da det berører alle individer på mindst ét tidspunkt i deres liv, og er altafgørende for deres forståelse af dem selv og deres handlinger, og det resulterer i en følelse af at høre til- og ikke mindst at være til... Køb adgang for at læse mere

SRP: Identitetsdannelse i det Senmoderne Samfund

[24]
Bedømmelser
 • 23-02-2014
  Jeg synes, at den var god til at forklare de forskellige dele af Anthony Giddens' teori om det senmoderne samfund. Det var en stor hjælp til at få overblik over hans teori.
 • 07-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave til inspiration, ikke bare godt indhold, men ligeledes en god opbygning! - Scorede også selv et 12 tal på samme emne.
 • 11-12-2016
  (Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)(Y)
 • 25-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God og inspirerende til ens egen SRP. Den har mange gode og dybdegående begreber, samt teorier med.