SRP om Eksistentialisme i Fransk A og Dansk A

SRP om Eksistentialisme i Fransk A og Dansk A

SRP om Eksistentialisme i fagene Fransk Fortsættersprog A og Dansk A.

I opgaven gives der en omfattende præsentation af eksistentialismen, som den kommer til udtryk hos forfatteren Jean-Paul Sartre. I forlængelse heraf gives der en analyse og fortolkning af "Le petit Prince", som er skrevet af Antoine de Saint-Exupéry, samt Peter Seebergs "Fugls Føde".

Med de primære begreber afklaret, perspektiveres der til "Eksistentialisme er en humanisme", og de to tidligere nævnte værker gennemgås med særskilt fokus på eksistentialistiske træk.

Slutteligt gives der en opsamlende konklusion og en kort sammenligning af de to romaner.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

-Indledning
-Introduktion til eksistentialismebegrebet
-Analyse og fortolkning af Antoine de Saint-Exupéry ”Le petit prince”
-Fortolkning af forholdet mellem Prinsen og Rosen
-Fortolkning af historien som en helhed
-Analyse og fortolkning af Peter Seeberg: ”Fugls føde”
-Sammenligning af ”Le petit prince” og ”Fugls føde”
-Den sammenfattende konklusion
-Litteraturliste

Uddrag

"Denne opgave er en præsentation af eksistentialismen, som den præsenteres hos Jean-Paul Sartre, samt en analyse og fortolkning af Antoine de Saint-Exupéry ”Le petit prince” og af Peter Seeberg ”Fugls føde”.

Efter en introduktion af de centrale begreber i eksistentialismen hvor jeg har valgt at perspektivere til foredraget, Eksistentialisme er en humanisme, som Jean-Paul Sartre holdt i 1945, vil jeg foretage en analyse og fortolkning af de to ovennævnte værker med henblik på at fremdrage eksistentialistiske træk i dem begge.

I min fortolkning af ”Le petit prince” vil jeg lægge hovedvægten på forholdet mellem Prinsen og Rosen. Det har jeg valgt på trods af at rosen ikke kvantitativt fylder meget i selve historien.

Den er Prinsens kilde til glæde, sorg, ensomhed, samvær, den er motivation til rejsen og motivation til at Prinsen rejser hjem igen. Det betyder selvfølgelig at der er andre punkter som jeg har valgt at fokusere mindre på.

Hvad ”Fugls føde” angår, har jeg valgt at fokusere på hovedpersonen Toms udvikling igennem romanens forløb, hans personskildring og hans selvopfattelse. Til sidst vil jeg lave en kort sammenligning af de to romaner."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Eksistentialisme i Fransk A og Dansk A

[2]
Bedømmelser
  • 27-02-2012
    Opgaven udlægger eksistentialismen udmærket, men måske lidt for ensidigt.
  • 25-04-2011
    fint opgave men desværre ik brugeligt til min opgave..