SRP om Pest og Den Sorte Død i Historie A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 10
 • 30
 • 9775
 • PDF

SRP om Pest og Den Sorte Død i Historie A og Biologi A

SRP om den sorte død i biologi (A) og Historie (A).

Opgaven går i dybden med oprindelseshistorien om pest, hvordan den ramte, hvem der blev ramt, hvordan kirken håndterede situationen, og hvordan den generelle befolkning håndterede epidemien.

Herudover kigges der i opgaven på hvordan pesten påvirker kroppen, hvilke mikroorganismer der forårsager pest, samt datidens forestillinger om Pestens oprindelse.

Slutteligt er der en samlet konklusion på SRP'ets delkonklusioner, samt en perspektivering til pest i dag, og muligheden for en ny epidemi, samt nutidige behandlingsmuligheder.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Skibene fra Kaffa ankommer til Europa. 2
Pestens hærgen gennem Europa 2
Hygiejne 3
Kirkens magt i samfundet før pesten 6
Hvad er pest egentlig? 6
Yersinia Pestis. 6
Immunforsvaret 8
Guds straf eller videnskab? 6
Evig ro eller en smertefuld vej? 6
Søger svar hos Gud 9
Syndebukken 10
Pesten skyldes uheldige planetkonstellationer. 11
Efter Den Sorte Død. 12
Gullasch-aristrokrati 13
The Ordinance of Labourers 13
Autoriteternes svindende magt 14
Mennesket i krise 15
Devotio Moderna 16
Livslyst frem for dødsangst 16
Memento Mori 17
Pest i dag. 17
Behandling af pest 17
En ny epedemi? 20
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Bilag 1 - Illustrationer 27

Uddrag

Indledning
Da pesten ramte Europa for første gang i 1347, var det en ukendt sygdom, men der gik ikke lang tid før alle frygtede den. I de følgende år, som oftest bare betegnes ”Den Sorte Død”, spredte pesten sig fra Sicilien i syd til Skandinavien i nord. Det mest kendte pestudbrud er Den Sorte Død, men pesten blev ved at komme igen i op mod 400 år, og det var ikke før midten af 1700-tallet, at pesten så godt som ”forsvandt”. I samtiden var pesten så voldsom en sygdom, at kilder fra denne periode beskriver pesten som verdens undergang. Verden, og individerne der levede i den, var, efter de 400 år med pestepidemien, ikke længere den samme. Under Den Sorte Død anslås det at op mod halvdelen af befolkningen døde, og den befolkning der var tilbage, havde fået vendt op og ned på ikke bare deres hverdag, men også på deres trosforestillinger, og den generelle opfattelse af liv og død.
I det følgende vil opgaven redegøre for, hvordan mennesket reagerede på den Sorte Død, og hvordan de forsøgte at stoppe en udbredelse og genkomst af epidemien. Dette vil jeg bl. a. belyse ved udvalgte passager fra Giovanni Boccaccios ”Dekameronen”. Herefter vil pestens betydning for både samfundet, herunder samfundsstrukturen og ændringen i gejstlighedens magt, og individet blive undersøgt vha. en analyse af, hvordan individets livsopfattelse, og tanker om en højere magt ændres. Ydermere vil jeg give en grundig indføring i hvordan pesten spredes i den menneskelige krop, hvad der foresager pesten og hvordan kroppens immunforsvar reagerer på et pestangreb. Udover dette vil opgaven forklare, hvordan man i dag forebygger og behandler pest, og slutteligt vil opgaven, udfra den udleverede atikel, vurdere muligheden for endnu en pestepidemi, eller en anden infektionssygdom, i fremtiden.

Skibene fra Kaffa ankommer til Europa.

Pestens hærgen gennem Europa
I begyndelsen af oktober 1347 lagde 12 genuesiske galejer, som kom fra Kaffa, til i den Sicilienske havneby Messina. Ifølge den italienske krøniker Gabriele de Mussi havde skibene i 1346 opholdt sig i Sortehavet ud fra handelsbyen Kaffa. På dette tidspunkt var byen belejret af en mongolsk hær. Uden for bymurene hærgede pesten blandt soldaterne, og af ren frustration beordrede den mongolske hærfører Khan Yaniberg, at man... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pest og Den Sorte Død i Historie A og Biologi A

[9]
Bedømmelser
 • 27-02-2013
  brugte denne opgave til hjælp i SRP og fik ikke lige det bedste.. kilderne er ikke helt beregnet til den historiske del... osv.. :(
 • 13-12-2011
  Udemærket opgave, med god beskrivelse rigtig god inspiration
 • 28-10-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den var god som inspiration,
 • 22-02-2015
  genial opgave!!! virkelig velformuleret og god inspiration