SRP: Dansk Konkurrenceevne og Aalborg Portland

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 25
  • 8923
  • PDF

SRP: Dansk Konkurrenceevne og Aalborg Portland

SRP om den danske konkurrenceevne med udgangspunkt i Aalborg Portland og fabrikkens påvirkning på det lokale miljø, herunder NOx afgift mm. Jeg foretager også en analyse af cementproduktionens generelle miljøkonsekvenser. Opgaven er skrevet med brug af Samfundsfag A og Naturgeografi B.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning: 1
1. Gør kort rede for de vigtigste lokaliseringsfaktorer bag cementfabrikationen i Aalborg og de geologiske forudsætninger i lokalområdet for cementproduktionen. 1
2. Gør rede for de væsentligste forudsætninger for økonomisk vækst og udvikling 3
Øget arbejdsudbud og arbejde mere/arbejde længere: 3
Mere og bedre uddannelse: 4
Forskning og udvikling: 4
Bedre rammebetingelser og konkurrenceevne for erhvervslivet: 5
Effektiv offentlig sektor: 5
3. Undersøg hvilke parametre der har betydning for såvel den danske konkurrenceevne som for Aalborg Portlands konkurrenceevne. 6
Den danske konkurrenceevne: 6
Aalborg Portlands konkurrencevene 9
4. Lav en analyse af cementproduktionens generelle miljøkonsekvenser og undersøg hvordan Aalborg Portland påvirker både det lokale miljø og globale miljø? Inddrag det vedlagte bilag. 11
Generel beskrivelse af cementproduktions udledning: 11
Miljøkonsekvenser ved disse emissioner: 12
CO2: 12
SO2: 13
NOx: 14
Undersøgelse af Aalborg Portland påvirkning på både det lokale miljø og globale miljø: 15
Aalborg Portlands påvirkning af det globale og lokale miljø i kr. 16
5. Diskuter med udgangspunkt i Aalborg Portland hvilke udfordringer dansk industri står overfor: 18
Konklusion: 20
Litteraturliste 21

Uddrag

"Indledning:
Vi befinder os i en økonomisk krise hvor selv et velfungerende land, som Danmark, har store problemer med økonomien og beskæftigelsen.

Væksten og udviklingen på landsplan er dalende. Da skatter, lønninger og afgifter ikke er dalende, tværtimod, er det en udfordring, at blive ved med at holde et land som Danmark konkurrencedygtigt.

Industrier, som egentlig har råstofferne, til at fortsætte med at producere, i Danmark, kan se sig tvunget til at flytte produktionen til et andet land med mindre omkostninger.

Aalborg Portland er en virksomhed med naturressourcer til 100 års produktion . Alligevel føler virksomheden, at Danmark svækker konkurrenceevnen. Samtidig har vi en stor global klimaudfordring, hvor vi skal værne mere om miljøet og reducere skadelige emissioner fra forureningskilder. Denne opgave vil kigge nærmere på disse problematikker, ved at undersøge og finde svar på problemformuleringen."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Dansk Konkurrenceevne og Aalborg Portland

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.