SRP: Borgerrettighedsbevægelsen i Historie og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 24
 • 8231
 • PDF

SRP: Borgerrettighedsbevægelsen i Historie og Engelsk

SRP om den amerikanske Borgerrettighedsbevægelse, skrevet i Engelsk A og Historie A. Her i opgaven gennemgår jeg bl.a. historien bag borgerrettighedsbevægelsen, og analyserer to taler (en af MLK, Martin Luther King, og en af Malcolm X). Slutteligt diskuterer jeg menneskerettigheder og de sortes forhold, med analyse af Mississippi Burning.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie, da det ikke var krævet i 2010, hvor denne opgave er skrevet. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at dit SRP i dag skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Indledning 4
1.0 Redegørelse for borgerrettighedsbevægelsen
1.1 Den tidlige borgerrettighedsbevægelse 5
1.2 Borgerretskampen tager til 6
1.3 1950'- og 1960'ernes højdepunkter 7
1.4 Kerner-rapporten .. 9
2.0 Analyse af Martin Luther Kings og Malcolm X's taler
2.1 Martin Luther Kings ”I have a Dream” tale 11
2.2 Malcolm Xs ”The Ballot or the Bullet” tale 14
3.0 Tematisk analyse og diskussion af Mississippi Burning og de sortes forhold
3.1 Tematisk analyse af Mississippi Burning 17
3.2 Forholdene for de sorte og føderalstatens indblanding 19
Konklusion 22
Perspektivering 23
Litteraturliste 24
Bilag 1 ... 25
Bilag 2 ... 26

Uddrag

Indledning:
I november 2008 blev Barack Obama præsident i USA. Valget af Obama er særlig historisk, da han er den første sorte amerikaner til at besidde USA's højeste embede.

Der er mange der i dag, tager det for givet at en sort mand kan blive præsident i USA. Men hvis man bare går 50 år tilbage i tiden ville det være en drøm, og hvis man går endnu længere tilbage, ville det være utopi.

Da afrikanerne i løbet af 1600– og 1700-tallet kom til de engelske kolonier i Amerika, blev de solgt som slaver uden nogen former for rettigheder.

De var de hvides ejendom, og deres formål var at tjene dem. Dette slavesystem bestod gennem mange hundrede år, indtil det blev ophævet ved lov af Abraham Lincoln i 1865, efter den amerikanske borgerkrig. De sorte var på papiret frie, men var det langt fra i virkeligheden. De blev gennem forfatningsændringer sikret at de var borgere på lige fod med de hvide.

Men igen var det kun på papir. I virkeligheden fik de sorte undergravet deres rettigheder helt frem til midten af 1960'erne. Hvad var egentlig incitamentet til at man endelig i 60'erne anerkendte at alle borgere var lige? Og hvad gjorde det sorte samfund selv, for at opnå deres rettigheder?

For bl.a. at svare på disse spørgsmål vil jeg i denne opgave gøre rede for hvilke begivenheder og aktører, der spillede en væsentlig rolle i borgerrettighedsbevægelsen i tidsperioden 1950-1970. Derudover vil jeg analysere og fortolke to taler af Malcolm X og Martin Luther King, og kigge på henholdsvis deres retorik og deres forskellige syn på borgerretsspørgsmålet.

På baggrund af redegørelsen og analysen vil jeg vha. en tematisk analyse af filmen ”Mississippi Burning” diskutere føderalstatens rolle i borgerretsspørgsmålet og de sortes generelle forhold i sydstaterne... Køb adgang for at læse mere

SRP: Borgerrettighedsbevægelsen i Historie og Engelsk

[22]
Bedømmelser
 • 19-12-2013
  Virkelig en god opgave til hvis man selv mangler lidt hjælp med at komme igang. :)
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Sprogvalget er godt! Abstractet gav mig mest hjælp. Ingen fejl i mine øjne
 • 15-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  sdfsdfsd,jf alsd flasmdflk maklsmdf mlkasfd
 • 20-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god inspiration