SRP om Aspirin i Kemi A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Kemi A)
 • 12
 • 44
 • 12302
 • PDF

SRP om Aspirin i Kemi A og Historie A

SRP (Studieretningsprojekt) skrevet i kemi A og Historie A om Aspirin, hvor jeg bl.a. kigger på den historiske baggrund for opdagelsen af acetylsalicylsyre og fremstillingen af denne, samt hvad aspirin i egentlig er kemisk, og hvordan stoffet virker. Herudover kigger jeg på TLC og HPLC, og giver en vurdering af de nuværende behandlingsmetoder der benytter sig af aspirin.

Opgaveformulering

Hvad er baggrunden for Aspirins indtog i lægemiddelindustien, hvorledes kan man simpelt fremstille acetylsalicylsyre, og hvor god er denne fremstilling ?
- Redegør for opdagelsen af Aspirin indtil omkring 1930.
- Redegør kort for prostaglandiners opbygning og forklar i hovedtræk, hvorledes acetylsalicylsyren påvirker dannelsen af prostaglandiner og dermed virker smertelindrende og febernedsættende.
- Beskriv fremstillingen af acetylsalisylsyre ud fra salicylsyre og eddikesyreanhydrid med phosphosphorsyre som katalysator. Redegør for reaktionsmekanismen, de anvendte stofmængder og bestem det praktiske udbytte.
- Beskriv principperne bag TLC og smeltepunktsbestemmelse og resultatet heraf.
- Beskriv principperne bag HPLC og resultatet af renhedsbestemmelse.
- Vurder nutidige behandlingsmuligheder med Aspirin.

Elevens kommentar

Der mangler nogle bilag, men det betyder ikke det store.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside: Opgaveformulering
1. Abstract side 1
2. Indledning side 3
2.1 Introduktion side 3
2.2 Problemformulering side 4
3. Besvarelse af opgaven side 5
3.1 Aspirins historie side 5
3.2 Prostaglandiner side 10
3.3 Fremstilling af acetylsalicylsyre side 11
3.4 Smeltepunktsbestemmelse og TLC side 16
3.4.1 Smeltepunktsbestemmelse side 16
3.4.2 TLC side 17
3.5 HPLC side 20
3.6 Nutidige behandlingsmuligheder side 25
4. Konklusion side 27
5. Litteraturliste side 28
6. Oversigt over bilag side 30

Uddrag

2.1 Introduktion:
Har man ondt i hovedet, tager man en hovedpinepille.

Har man allergi, tager man nogle antihistaminer. Dette er blot to lette eksempler på det utal af situationer i vores hverdag, hvor vi har brug for lægemidler. Når vores læge udskriver en recept på noget medicin, er det de færreste, der tænker over, at mange af de sygdomme, som vi i dag blot tager et par piller for, førhen kunne være dødbringende.

Havde det ikke været for dygtige forskere, som f.eks. Felix Hoffmann og Arthur Eichengrün, kunne mange af disse sygdomme stadig være mere eller mindre uhelbredelige.

Udviklingen af Aspirin tog for alvor fart, da den unge tyske farmaceut Felix Hoffmann sammen med den tyske kemiker, Arthur Eichengrün, for over 100 år siden syntetiserede acetylsalicylsyre i en kemisk ren og stabil form. Det lykkedes dem at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre og eddikesyre. De to kemikere havde næppe drømt om, at lige præcis dette lægemiddel ville gå hen og blive det mest brugte og gennemprøvede lægemiddel hele verden over de næste 100 år.

Hoffmann og Eichengrün kunne imidlertid ikke have gjort, hvad de gjorde, hvis ikke det var, fordi mennesket over flere år tusinder havde fundet smertestillende egenskaber i naturen og efterhånden isoleret disse stoffer.

Rejsen for acetylsalicylsyre sluttede imidlertid ikke med Hoffmann og Eichengrün – tværtimod. Siden er der fundet flere forskellige måder, hvorpå man kan fremstille acetylsalicylsyre, og man har fundet ud af, hvordan det virker, og hvorfor det virker, som det gør. Derudover finder man stadig flere og flere egenskaber ved ”The Wonder Drug”... Køb adgang for at læse mere

SRP om Aspirin i Kemi A og Historie A

[10]
Bedømmelser
 • 11-03-2014
  Kemi-delen var god, men jeg synes ikke, at historie-delen var så god, da der ikke var anvendt kildekritik, som man burde anvende i historie, som er en metode. Historie-delen er meget tynd i forhold til kemi-delen, og det må en SRP opgave ikke være. Jeg tror ikke, at denne opgave er til 12, da personen har misforstået, hvordan faget historie skal inddrages. Man skal ikke bare fortælle om hvordan den blev opdaget, men have kilder for at kunne lave kildekritik. Det sidste som jeg vil sige er, at hvis I har tænkt jer at skrive en opgave om aspirin, så anbefaler jeg jer, at I skal være god til engelsk, da en del af teksterne er på engelsk, derudover er det ikke en særlig nem område/emne, så vær 100% sikker på om du har materiale nok, og om du kan klare det. Held og lykke, hvis du har tænkt dig at skrive om aspirin :)
 • 02-02-2013
  god srp, som jeg brugte som inspiration, lad os håbe jeg får en god karakter;-)
 • 21-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  hjalp mig helt vildt meget
 • 17-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Hvor er bilag 1-6???